Waarschuwing voor accountant na ‘pover rapport’ in strijd tussen notarissen

De accountant sprak alleen met zijn opdrachtgever en handelde daarmee niet vakbekwaam en onzorgvuldig.

Door Michiel Satink

Zaaknr. 20/2495

De zaak: 'Accountant misleidde rechtbank in kwestie van half miljoen euro'

Een 'representatieve steekproef' met betrekking tot ingediende declaraties door een waarnemer van een notariskantoor bleek niet veel meer dan een deelwaarneming. Mede om deze fout kreeg een accountant een waarschuwing opgelegd.

De waarnemer van een notariskantoor stuurde de klager 40 declaraties met een totaalbedrag van 250.000 euro. Die declaraties worden betwist in een rechtszaak, maar de waarnemer bracht in die zaak een rapport van de beklaagde accountant in. Met dat rapport is de rechtbank in die civiele kwestie op het verkeerde been gezet, ze de advocaat van de klager op de zitting bij de Accountantskamer in maart. De accountant had zich moeten afvragen waarom zijn opdracht beperkt was tot alleen de onderbouwing van die declaraties. Want de waarnemend notaris maakte toch niet alleen kosten? De klager vermoedt dat de waarnemer zeker 1,5 miljoen euro aan omzet draaide. En alleen hij moet voor de kosten opdraaien.

De klager vond dat de accountant de opdracht helemaal niet had mogen aanvaarden. De Accountantskamer stelt dat een accountant nog voor aanvaarding van de opdracht moet weten wat de verwachtingen zijn van de beoogde gebruikers. De klager is een van die gebruikers, maar toch ging de accountant niet met hem in gesprek. Hij sprak alleen met de waarnemer, die tevens zijn opdrachtgever is. Daarmee handelde hij niet vakbekwaam en onzorgvuldig, aldus de tuchtrechter. Maar hij had de opdracht wel mogen aanvaarden. In een gesprek vooraf wees hij zijn opdrachtgever erop wat een rapport van feitelijke bevindingen inhoudt. Hij had er niet van hoeven uit te gaan dat de waarnemer “het rapport toch zou interpreteren als een uitspraak over de declaraties in hun totaliteit'', staat in de uitspraak. De accountant is gevraagd alleen de gedeclareerde kosten te onderzoeken. Hij mocht zich hiertoe beperken omdat de waarnemer zelf vragen van de rechtbank over zijn inkomsten zou beantwoorden.

Steekproef
In het rapport staat dat de accountant 20 van de 40 declaraties had doorgenomen en dat hij deze steekproef representatief achtte voor alle declaraties. Op de zitting erkende hij al dat dit geen statistische steekproef was. Het was een deelwaarneming. Daarmee trok hij een conclusie “over de declaraties in hun totaliteit. Dit past niet bij een rapport van feitelijke bevindingen, omdat daarmee de indruk kan worden gewekt dat een bepaalde mate van zekerheid wordt verschaft'', aldus de Accountantskamer. 

Ook werd de accountant verweten dat hij geen maatregelen trof in verband met een onjuist gevoerde administratie. Maar de klager heeft dit verwijt niet aannemelijk gemaakt. Dat in het rapport geen melding is gemaakt van inkomsten, betekent niet dat in de administratie geen inkomsten zijn opgenomen. Het verwijt dat hij ook melding had moeten doen bij de Financial Intelligence Unit vanwege die administratie, wordt eveneens verworpen.

Gerelateerde artikelen