Waarschuwing voor accountant beleggingsmaatschappij

De accountant die de jaarrekening 2008 van een beleggingsmaatschappij goedkeurde heeft een waarschuwing gekregen van de Accountantskamer. Hij verzuimde onder meer de verplichting om jaarlijks zes ton aan onderhoud te besteden, in de jaarrekening te vermelden.

Beleggingsmaatschappij Floreijn investeerde in vastgoed in Duitsland. In juni 2007 werd de vrije verkoopwaarde van de vastgoedportefeuille geschat op 52 miljoen euro. Maar de onderneming was bij voorbaat al verliesgevend, zeiden klagers in de inhoudelijke zitting in december vorig jaar. Dat merkten ze allemaal later pas: medio 2013 ging de beleggingsonderneming ten onder.

De klagers stelden onder meer dat de huuropbrengsten in 2008 in werkelijkheid 500.000 tot 900.000 euro lager waren als gevolg van fraude. Dit hebben de klagers echter niet aannemelijk weten te maken, aldus de tuchtrechter. Wel had betrokkene expliciet moeten melden dat de huurinkomsten pas vanaf april dat boekjaar gingen lopen. Had hij dat wel gemeld, dan hadden de gebruikers van de jaarrekening beseft dat ‘de in de jaarrekening verantwoorde huuropbrengsten niet op een heel jaar betrekking konden hebben’. Dit klachtonderdeel is gegrond verklaard.

Ook gegrond was de klacht dat de RA de verplichting om jaarlijks zes ton aan onderhoud te besteden niet in de jaarrekening had opgenomen. De accountant stelde dat zolang er geen sprake was van grootschalig achterstallig onderhoud er geen gevolgen werden verbonden aan deze verplichting. Maar volgens de Accountantskamer is niet aannemelijk geworden dat de accountant hier nader onderzoek naar heeft gedaan.

Alle andere klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard. Dat bijvoorbeeld aandelen in andere vennootschappen voor te hoge bedragen zijn aangekocht, zoals de klagers stelden, is goed weerlegd door de accountant. Hij had daarvoor voldoende controle-informatie, zo vond de tuchtrechter. Ook ongegrond is de klacht dat de RA onvoldoende oog had voor het feit dat een faillissement van meet af aan onafwendbaar was. Er was weliswaar een exploitatietekort van ruim 2,5 ton maar de maatschappij beschikte over voldoende financiële middelen om aan haar verplichtingen te voldoen. Ook was de verwachting dat het tekort niet structureel zou zijn. Dit verweer is onvoldoende weerlegd door de klagers, zo staat in het vonnis.

• Zaaknr. 15/1641

Lees ook:

• Beleggers: accountant had kritischer moeten zijn

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle ]

Gerelateerde artikelen