Waarschuwing voor slordigheid bij ontvlechting van een holding

Een accountant die bij de ontvlechting van een holding de voorwaarden van een bank bij het aangaan van een krediet niet in de jaarrekening vermeldde, krijgt een waarschuwing.

Door Michiel Satink

Zaaknr. 22/1195

Een holding gespecialiseerd in advies op gebied van onder meer brandveiligheid moest vanaf eind 2012 ontvlochten worden waarna drie bedrijven afzonderlijk verder zouden gaan. Die ontvlechting loopt nog altijd mede omdat een rekeningcourantpositie nog altijd onduidelijk is. Volgens de klagers heeft de betrokken accountant over die ontvlechting geadviseerd. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de zekerheden die de Rabobank wenste toen ze een krediet verstrekte.

Volgens de accountant kwamen de heren op kantoor waar ze hun ontvlechtingsplan uitlegden. “Ons is niet gevraagd dat te toetsen'', zei de accountant over zichzelf en over een collega. Wat is hem dan wel gevraagd? De accountant zelf zei op de zitting in januari niet geadviseerd te hebben over het ontvlechtingsplan. Wel was hem gevraagd te kijken naar hoe de administratie op te delen was. Hij erkende dat hij fout zat met zijn kennis over de financieringsvoorwaarden bij de lening van de bank. Hij kende die pas in 2014 toen hij de overeenkomst ontving, maar hij had er zeker al vanaf de zomer van 2012 van op de hoogte kunnen en moeten zijn.

Dat is ook de enige klacht die de Accountantskamer gegrond heeft verklaard, bleek deze week uit haar oordeel. De accountant werd verweten dat hij de zekerheden die de Rabobank bedongen had bij het aangaan van de kredietbijeenkomst niet of onvoldoende bij de balans had toegelicht. Het achterwege laten van de toelichting heeft tot gevolg dat de jaarrekening onvoldoende de rechten en verplichtingen van klaagster schetst hetgeen grote gevolgen heeft gehad bij de ontvlechting, zo meende de klager. De tuchtrechter meent dat de accountant hier alert had moeten zijn op de verplichtingen die uit die kredietovereenkomst voortvloeien en hij had dit op de balans moeten melden. “Het is de taak van de accountant de ondernemer bij te staan in de adequate toepassing van het jaarrekeningenrecht'', aldus de Accountantskamer.

Alle andere klachten, over zijn vermeend adviseren bij de ontvlechting en over door de klager ontdekte fouten in de jaarrekening, zijn volgens de tuchtrechter verjaard. Het gaat om feiten die echt te lang geleden plaats hadden. Volgens de klager heeft de nieuwe accountant meer inzicht gegeven 'in de fouten van de betrokken accountant'. Volgens de Accountantskamer maakt dat niet anders dan dat de klager de feiten waarop dat vermoeden van fouten is gebaseerd, al eerder gezien heeft.

De Accountantskamer geeft de betrokken accountant een waarschuwing omdat ze vindt dat hij voortaan zorgvuldiger moet handelen.
 

Gerelateerde artikelen