Waarom flexibel werken bij steeds meer werkgevers mogelijk is

Steeds meer werkgevers faciliteren werknemers die thuis willen werken, of op wisselende werktijden. De mogelijkheden om flexibel te werken worden steeds uitgebreider, ook voor tijdelijke werknemers. ‘Een duidelijk zichtbare trend’, zegt Huib-Jan Verhoef van Walters People: ‘Kandidaten verlangen meer flexibele werkvormen van hun werkgever.’

Thuis, in een koffiegelegenheid of op een flexwerkplek – werken gebeurt allang niet meer altijd op kantoor, van negen tot vijf. De mogelijkheden om flexibel te werken worden steeds uitgebreider en werkgevers werken daar graag aan mee. Manager Huib-Jan Verhoef van uitzendorganisatie Walters People merkt dat werkgevers steeds vaker bereid zijn flexibele werkvormen voor hun werknemers en kandidaten te faciliteren.
 
Flexibele uren populairste secundaire arbeidsvoorwaarde

Uit de recente Salary Survey van Walters People, een jaarlijkse enquête onder kandidaten in functies in finance en business support en hun werkgevers, blijkt dat kandidaten groot belang hechten aan flexibele werkvormen. Zo geeft 38 procent van de kandidaten aan liever mogelijkheden te hebben om flexibel of thuis te werken, dan bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, lease auto, kinderopvangmogelijkheden, gratis lunch of een telefoon of iPad van hun werkgever. De flexibele werktijden zijn daarbij net iets populairder onder kandidaten dan de mogelijkheid om thuis te werken.
 
Kritische kandidaten, betrokken werkgevers

Volgens Verhoef zijn kandidaten het afgelopen jaar kritischer geworden bij hun baankeuze. ‘Ze besteden meer aandacht aan de werkomgeving en ontplooiingsmogelijkheden die een werkgever ze biedt. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de conjunctuur. Het aantal vacatures is toegenomen, waardoor kandidaten meer keuzemogelijkheden hebben. Kortom, ze kunnen weer hogere eisen stellen.’
 
Volgens Verhoef zorgt dit ervoor dat werkgevers actief bezig zijn met het verbeteren van de balans tussen werk en privé voor nieuwe werknemers. Verhoef: ‘Tot vorig jaar kwam dat zelden ter sprake bij sollicitaties. Nu wel. Het zijn vaak extraatjes die opdrachtgevers bieden. Ik zie bijvoorbeeld steeds meer organisaties die hun werknemers de mogelijkheid bieden om ’s middags naar een sportschool te gaan en dan ’s avonds die tijd in te halen.’
 
Verhoef merkt op dat het werkgevers zowel gaat om mogelijkheden om het werken op andere locaties dan kantoor te faciliteren, als om flexibeler werktijden. ‘Mensen zijn niet meer verplicht om half negen op kantoor te zijn, om twaalf uur een broodje te eten en om vijf uur weer te vertrekken.’ Vooral werknemers – zowel mannen als vrouwen – die net kinderen hebben gekregen, hebben baat bij alternatieve werktijden. Verhoef: ‘Werkgevers bieden tegenwoordig meer ruimte aan jonge ouders om wat met hun uren te schuiven zodat ze hun kinderen naar de crèche kunnen brengen.’
 
Kantoor blijft belangrijk

Verhoef verwacht dat de vrijheid voor kandidaten de komende jaren zal toenemen, maar ‘ik voorzie niet dat werknemers meer dan twee dagen per week thuis zullen werken.’
 
Het kantoor als werklocatie blijft dan ook nuttig, vindt Verhoef. ‘Bijvoorbeeld om samen te werken met collega’s. Een groepsgevoel is belangrijk voor werknemers; samen lunchen versterkt dat bijvoorbeeld. Ik was laatst bij een werkgever op bezoek, die onderzoek deed naar de wensen van zijn eigen personeel. Hij kwam erachter dat zijn werknemers behoefte hadden aan een mooie gemeenschappelijke ruimte, met een keuken, waar je met z’n allen een broodje kunt eten.’ Verhoef onderstreept dat de wensen van werknemers bij veel meer werkgevers tegenwoordig hoog op de agenda staan, om het beste talent aan te trekken en aan boord te houden.
 
Toekomstverwachting

Het thema flexibel werken zal de komende jaren dan ook belangrijker worden, verwacht Verhoef, ook voor uitzendkrachten. ‘De bewustwording onder werkgevers van het belang van tevreden werknemers groeit. Ze gaan steeds vaker actief aan de slag om ook hun flexibele arbeidskrachten intensiever bij hun organisatie te betrekken.’

Gerelateerde artikelen