Waakhond ontevreden over toezicht op stresstest banken

De Europese Bankautoriteit wil scherper toezicht op inconsistenties bij de tests.

De Europese Bankautoriteit (EBA), die de controle op de Europese bankensector coördineert, wil dat nationale toezichthouders beter gaan toezien hoe banken stresstests uitvoeren. De stresstests zijn bedoeld om banken beter voor te bereiden op onvoorziene risico’s.

Dat zegt Isabelle Vaillant, directeur regelgeving en toezichtbeleid van de EBA. De Europese financiële waakhond zal nationale toezichthouders vragen de komende tijd meer aandacht te besteden aan “inconsistenties” in de manier waarop banken hun stresstests uitvoeren.

De laatste stresstests, die elke twee jaar worden uitgevoerd, dateren van vorig jaar. In 2025 moeten nationale toezichthouders volgens de EBA beoordelen of banken “beschikken over realistische en geloofwaardige nood- en herstelplannen die in staat zijn te reageren op ernstige scenario’s, waaronder bijvoorbeeld gewapende conflicten en terroristische aanslagen, grote onrust op de financiële markten of ernstige digitale verstoringen”. (ANP)

DNB: stresstesten tonen weerbaarheid grote Europese banken

Gerelateerde artikelen