Vrouw beticht AA van verzaken zorgplicht bij ‘vechtscheiding’

Is de AA van haar ex er mede voor verantwoordelijk dat de vrouw straks een aanzienlijk lager pensioen krijgt? Of kan klaagster zich er niet bij neerleggen dat er gewoon minder in het vat zit dan waarop zij had gehoopt?

Door Jan Smit

Zaaknr. 21/421

Die kwestie kreeg de Accountantskamer maandag voor de kiezen. 

Klaagster en haar man zijn in 2008 gescheiden. Hij runde een aantal bedrijven vanuit zijn management-BV. Die BV diende volgens de vrouw tevens als haar pensioenvoorziening. Maar in 2013 maakte de man naar eigen zeggen een carrièreswitch. Hij ging zich meer richten op coaching en persoonlijk leiderschap. De AA adviseerde hem daarop een eenmanszaak. Die rechtsvorm zou beter passen bij zijn nieuwe werk.

Gevolg: de inkomsten van de man vloeiden niet meer naar de BV, maar naar de eenmanszaak, waardoor de BV geen omzet meer genereerde en er geen geld meer was voor pensioenaanspraken. 

Ook stelde de AA volgens de vrouw 30 januari 2020 een verklaring op die een cruciale rol zou hebben gespeeld bij de civiele procedure die de vrouw tegen haar ex had aangespannen. Die zaak kwam mei vorig jaar voor de rechter. De AA vergezelde de man tijdens de zitting. De vrouw trok aan het kortste eind, maar heeft inmiddels beroep aangetekend.

“Normoverschrijding bij herhaling.” Zo kwalificeerde Jacqueline Dongelmans, advocaat van klaagster, deze handelswijze. “Een accountant dient het maatschappelijk verkeer. Hij moet alle belangen meewegen. Dat is hier niet gebeurd. Betrokkene heeft alleen gekeken naar de belangen van de DGA; die van de andere stakeholders, onder wie mijn client, heeft hij daaraan ondergeschikt gemaakt. Dat strook niet met de zorgplicht.”

Ook ten aanzien van de professionaliteit valt de AA volgens de advocaat het nodige te verwijten. De verklaring van 30 januari 2020 en het eveneens door de accountant opgestelde jaarverslag 2019 van de BV wemelen volgens haar van de fouten en verkeerde conclusies.

Van een ‘carriereswitch’ was volgens Dongelmans bijvoorbeeld geen sprake. Ze wees daarbij onder meer op de website van de eenmanszaak van de ex. Daar staan vier activiteiten op die de man, zo claimde de advocaat, voor 2013 deels ook al verrichte. Ook staat in de verklaring volgens haar ten onrechte dat de man geen loon meer zou hebben ontvangen uit de BV. 

In het jaarverslag schrijft de AA dat de continuïteit is gegarandeerd omdat er ‘zicht is op een positieve kasstroom’. Een conclusie die volgens Dongelmans nergens op gebaseerd is.

De AA en diens advocaat zien het duidelijk anders. Volgens hen moet de vrouw voor haar pensioen bij haar ex in prive zijn en niet bij de BV. Verder moet de klacht over het ‘advies’ uit 2013 sowieso niet-ontvankelijk worden verklaard vanwege overschrijding van de zesjaarstermijn.

Dat de ex de verklaring van 30 januari 2020 heeft ingebracht bij de civiele procedure had niet gemogen, beaamde Marc Kelder, advocaat van de AA. Maar daarvan was zijn client volgens de advocaat niet op de hoogte. “Die verklaring was een soort geheugensteuntje louter bedoeld voor clients client. Toen hij dit hoorde, heeft hij direct de rechtbank geïnformeerd en gevraagd het te negeren. Gelukkig nog op tijd. Er lag alleen een tussenvonnis.”

Ook klopt het volgens Kelder niet, zoals klaagster en haar advocaat suggereerden, dat zijn client als deskundige bij de rechtszaak aanwezig is geweest. “Hij zat daar omdat hij toen al het klaagschrift voor de Accountantskamer had ontvangen. Hij wilde gewoon weten wat er tijdens de zitting over hem zou worden gezegd.”

Waarom had klaagster niet eerder aan de bel getrokken?, wilde de voorzitter weten. Immers, al in 2013 was duidelijk dat de BV geen geld meer had om pensioenen af te storten. “We zaten midden in een vervelende vechtscheiding,” aldus klaagster. “Alles zat vast. Je wilt verder komen. Daarom hebben we gewacht met klagen.”

Ook wilden de tuchtrechters weten of de AA niet had kunnen bevroeden dat de verklaring uit 2020 door kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden – een civiele zaak bijvoorbeeld. “Als ik had geweten dat dit schrijven ook extern zou worden gebruikt, had ik het wel anders geschreven en wederhoor toegepast,” reageerde de AA.

De uitspraak: Vrouw beticht AA van verzaken zorgplicht bij 'vechtscheiding'

Gerelateerde artikelen