Vraag naar winkelruimte zakt in door dip in koopkracht

Traditionele detailhandel laat het afweten in de steden.

In het tweede en derde kwartaal is de in gebruik genomen winkelruimte gedaald, na aanvankelijke groei eerder in 2022. De klad is er ingekomen door de oorlog in Oekraïne. Dit blijkt uit het nieuwste sectorrapport van NVM Business.

De sterk gestegen energieprijzen, stijgende inkoop- en kostprijzen, personeelstekort en gestegen loonkosten stuwden de inflatie. De koopkrachtdaling en afnemend consumentenvertrouwen zetten daarbij verdere druk op de exploitatie van retailers. 

De verwachting is dan ook dat zij het de komende periode niet gemakkelijker gaan krijgen, waardoor de vraag naar winkelruimte verder inzakt. Na de aanvankelijke leegstand tijdens de coronacrisis liepen winkelpanden in centra van de steden wel weer vol, maar vaak niet meer met traditionele detailhandel. De functie van binnensteden richt zich steeds meer op vermaak en dienstverlening. 

In Limburg, Groningen en Drenthe komen buiten kernwinkelgebieden hogere leegstandcijfers voor. Bevolkingskrimp en groeiende e-commerce zetten hier de vraag naar winkelvoorzieningen onder druk. Daarentegen profiteerden gemakswinkels dichtbij consumenten in de wijken en buurten. Dit zijn veelal supermarkten en andere servicewinkels die in een duidelijk lokale behoefte voorzien.

 

Gerelateerde artikelen