Vraag naar accountants en controllers stijgt explosief

De vraag naar topfinancials met een (Post)master achtergrond, zoals RA’s en RC’s, steeg in de eerste zes maanden van 2017 met meer dan 55% tegenover dezelfde periode in 2016. Binnen deze doelgroep stijgt de vraag naar RA’s bovengemiddeld met 82%. De vraag naar Postbachelor opgeleide Accountant-Administratieconsulenten steeg met 44%.

Als RA’s hun carrière bij een accountantskantoor hebben afgerond en actief worden in het bedrijfsleven of de non-profit sector, worden zij vooral gevraagd als internal auditor, business controller en financial controller. Dit komt  door een inhaalvraag, de aanhoudende economische groei en de toenemende compliance druk. Ook de vraag naar openbaar accountants blijft sterk groeien, vooral door de aanhoudend grote vraag naar assistent-accountants. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse analyse van de gepubliceerde (Post)master vacatures op de financiële arbeidsmarkt door de ledengroep Accountants in Business van de NBA.

Arbeidsmarkt  voor topfinancials groeit explosief

De arbeidsmarkt voor financieel specialisten zit in de lift. Begin juli kwamen Yacht en Robert Walters al naar buiten met groeicijfers, over de eerste helft van 2017, voor de totale markt van financieel specialisten met een opleiding op Bachelor (HBO) of Master (WO) niveau. Beide geven voor deze markt groeicijfers af rond de 20%.

De markt voor topfinancials concentreert zich op financieel specialisten met een Postbachelor én veelal een (Post)master opleiding. Liet in 2016 vooral de vraag naar financials op Bachelor niveau een aanzienlijke groei zien, nu trekt de arbeidsmarkt voor topfinancials fors aan met een groei van 55%. Erik Kolthof, senior adviseur NBA Accountants in Business:  “Enerzijds is hier sprake van een inhaalslag ten opzichte van 2016 waarin de vraag naar topfinancials licht kromp. Anderzijds blijft de economie aantrekken én neemt de vraag naar financial controllers, riskmanagers, auditors en managers internal audit sterk toe. Aanhoudende compliancedruk leidt tot een toenemende vraag van deze functies, waarvoor vooral topfinancials worden gevraagd.”

De vraag naar RA’s, RC’s maar ook Postbachelor opgeleide Accountant-Administratieconsulenten (AA’s) stijgt explosief. De groei in de vraag naar RA’s steeg maar liefst met 82% en de vraag naar RC’s met 53%. De vraag naar AA’s liet over de eerste helft van 2017 een groei zien van 44%. Hierbij is de vraag in absolute aantallen vacatures het grootst voor RA’s, met ruim 3.400 vacatures, voor RC’s waren ruim 800 vacatures beschikbaar en voor AA’s ruim 950.

Business controller meest gevraagde functie voor topfinancials

Voor welke functies, buiten de accountancy, worden financiële academici en vooral RA, AA en RC het meeste gevraagd? Hiervoor is in de vacatureteksten geselecteerd op het vermelde opleidingsniveau én of een RA, AA of RC opleiding wordt gevraagd. Op de totale markt voor topfinancials is de business controller nog steeds de meest gevraagde functie. Gevolgd door de financial controller, controller en riskmanager. De projectcontroller completeert de top 5 voor financiële functies op academisch niveau.

Voor de RA, AA en RC afgestudeerden is de top 5 behoorlijk divers. RA’s worden voor een brede range specialistische financiële functies gevraagd, AA’s voor meer generieke financiële functies. RC’s vooral als business controller.

Vraag naar openbaar accountants blijft sterk groeien

De vraag naar medewerkers voor de accountantskantoren blijft eveneens sterk groeien. In de eerste helft van 2017 nam het aantal gepubliceerde vacatures voor (assistent)accountants en managers accountancy, zoals controleleiders, toe met 30% tot ruim 2.500 gepubliceerde vacatures. Met ruim 1.900 vacatures bleef de grootste vraag bestaan naar assistent-accountants. Grootste procentuele groeiers zijn de functies accountant en manager accountancy. Hier zien we eenzelfde tendens als bij de totale markt voor hoogopgeleide financials met een bachelor of master achtergrond. Het aantal vacatures voor (Post)masters stijgt relatief sterker dan de totale vraag. Zo steeg de vraag naar academici voor ervaren accountants met 65% en de vraag naar managers accountancy met 44%.

Gerelateerde artikelen