Voorwaarden instroomsubsidies wijzigen; goede personeelsadministratie belangrijk

De fiscale kortingen die werkgevers op hun loonadministratie kunnen toepassen wanneer zij een medewerker met een uitkeringsachtergrond aannemen, staan aan de vooravond van grote veranderingen.

Dit meldt PNO Consultants. Het adviesbureau zet hieronder op een rij wat deze veranderingen betekenen voor werkgevers.

De mobiliteitsbonussen voor het aannemen van medewerkers met een uitkeringsachtergrond houden vanaf 1 januari 2018 op met bestaan en daarvoor in de plaats worden voor vergelijkbare doelgroepen loonkostenvoordelen ingevoerd. Deze loonkostenvoordelen verschillen in berekeningswijze van de bestaande mobiliteitsbonussen, maar het grootste verschil met de huidige systematiek is het afschaffen van de mogelijkheid om de kortingen met terugwerkende kracht toe te passen.

De werkgever past de loonkostenvoordelen gedurende het jaar ook niet meer toe op zijn loonadministratie. PNO: “Als werkgever ‘oormerkt’ u de medewerkers die voor een loonkostenvoordeel in aanmerking komen en in januari van het daaropvolgende jaar ontvangt u hierover van het UWV een overzicht ter controle. Als u met dit overzicht akkoord gaat, stort de belastingdienst, mits het verantwoordingsdossier aan alle voorwaarden voldoet, de loonkostenvoordelen op uw rekening. U kunt dan géén wijzigingen over het boekjaar meer uitvoeren.”

Vanaf januari 2017 is met deze nieuwe toepassingssystematiek een start gemaakt door de invoering van het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Dit LIV, een fiscale korting voor medewerkers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen, ontvangt de werkgever ook achteraf en is niet met terugwerkende kracht te corrigeren.

PNO Consultants merkt dat veel organisaties achteraf gebruikmaken van de instroomsubsidies of nog geen (volledig) beeld hebben welke medewerkers hiervoor precies in aanmerking komen. Dit betekent dat de werkgever in de aanloop naar boekjaar 2018 adequate procesvorming moet opzetten om achter een eventuele uitkeringsachtergrond te komen van het huidige personeelsbestand en eventueel nog aan te nemen medewerkers. De werkgever loopt namelijk het risico geld mis te lopen als hij dit overzicht niet heeft.

 

(PNO)

Gerelateerde artikelen