Voormalige partners keren zich tegen splitsing EY

Amerikaanse ex-partners vrezen dat beide onderdelen verzwakken.

Meer dan 150 gepensioneerde EY-partners, overwegend uit de VS, hebben zich tegen de voorgenomen splitsing tussen accountancy en advies gekeerd. Ze hebben hun bezwaren schriftelijk meegedeeld aan de internationale leiding van EY, in een memo van drie pagina’s.

Dit meldt de Financial Times, die het desbetreffende schrijven van de voormalige EY-partners heeft ingezien. De voormalige Amerikaanse partners betogen dat de splitsing de beide delen van EY dreigt te verzwakken. "De splitsing zou ertoe kunnen leiden dat geen van beide praktijken de omvang, schaal en competentie heeft om echt levensvatbaar te zijn op de markt", aldus het memo.

Ook de rol van de EY's wereldwijde CEO, Carmine Di Sibio, trekken ze in twijfel. Ze suggereren daarbij dat hij de belangen van de accountancy van EY niet goed behartigt.

Het protest uit deze achterban komt na een webcast voor drieduizend gepensioneerden van EY. Maar volgens de protesterende ex-partners riep deze sessie meer vragen op dan er werden beantwoord.

Het protest komt op een moment dat de stemming over de splitsing door 13.000 partners naar volgend jaar is geschoven omdat de juridische details nog niet zijn rond zijn. 

Gepensioneerde partners hebben geen stem in het proces, maar er staan ​​wel grote belangen op het spel. EY heeft ongeveer voor 7,5 miljard aan pensioenverplichtingen in de VS. Die moet na een eventuele splitsing worden verdeeld over de twee bedrijven. De hoofdmoot van dit bedrag moet worden opgebracht door het afgesplitste accountantskantoor.

Voor een deel zullen deze pensioenlasten worden gefinancierd door de adviestak, die van plan is om 30 miljard dollar uit de markt te halen. Een deel van de opbrengst gaat op aan pensioenverplichtingen. Een ander deel is bedoeld om huidige partners in de accountancy uit te kopen.

De gepensioneerden vrezen dat het afgesplitste accountantsbedrijf niet in staat zal zijn om op termijn de pensioenlasten te kunnen opbrengen. Ze vrezen dat de accountancy een aanzienlijk lagere omzet zal boeken dan nu nog het geval is. Volgens hen moet de pensioenverplichting volledig gefinancierd worden, zo schrijven ze. 

Een ander bezwaar van de ex-partners gaat over beslissingen over de splitsing die worden genomen zonder dat het leiderschap van de afgesplitste bedrijven al is aangesteld. De verwachting is dat Di Sibio de adviestak gaat leiden, maar onbekend is wie de leiding van de accountancy gaat krijgen.

Daarom maken de ex-partners zich zorgen over de belangen van de partners en werknemers die in het toekomstige accountantsbedrijf gaan werken. “Momenteel lijkt het erop dat de heer Di Sibio de beslissingen met betrekking tot beide entiteiten voorzit. Dit slaat nergens op”, zo citeert de Financial Times uit het memo.

 

 

Gerelateerde artikelen