Voormalig RA hekelt bindend advies AA

Heeft een AA onzorgvuldig gehandeld door zich in een bindend advies niet te houden aan een eerder gemaakte 'afspraak'?

Door Jan Smit

Zaaknr. 19/1316

Door zich in een bindend advies niet te houden aan een eerder gemaakte ‘afspraak’ en zich er niet van te vergewissen of er überhaupt een afspraak wás gemaakt, heeft een AA onzorgvuldig gehandeld.

Dat opperde een voormalig RA maandagmiddag bij het tuchtcollege.

Direct betrokkene in de zaak was hij niet, in zoverre dat hij noch opdrachtgever was noch de accountant wiens handelen ter discussie stond. En (materieel) benadeeld is er ook niemand. Veeleer lijkt het een kwestie van principes of beroepseer.

Maar dat weerhield de gewezen RA er niet van de handelswijze van een AA aan de kaak te stellen. De kwestie draait om de verdeling van de kosten voor bouwkundige aanpassingen ter verbetering van de brandbeveiliging tussen een huurder en een verhuurder; respectievelijk een BV en een VOF die eigendom zijn van twee broers. Klager verzorgde de jaarrekeningen van beide vehikels.

De broers hadden verschil van mening over de verdeling. Ze belandden uiteindelijk bij een mediator. Tijdens deze bemiddeling zou zijn besloten dat de BV en de VOF de kosten – ongeveer 24.000 euro – fifty-fifty wilden splitsen.

Klager, die bij de mediation aanwezig zou zijn, maar door problemen met zijn navigatieapparatuur te laat arriveerde, verwerkte dit in de resultaten van de voorlopige jaarrekeningen 2016.  Een van de twee broers ‘struikelde’ daarover. De broers besloten daarop de AA in te schakelen voor een bindend advies. 

Uitkomst van deze ultieme bemiddelingspoging: de verhurende VOF moest alle kosten voor haar rekening nemen. Die moesten ten laste komen van de voorziening groot onderhoud en zouden dus niet meer via de verlies- en winstrekening lopen.

Klager weigerde dit en hield voet bij stuk. Hij heeft naar eigen zeggen nog geïnformeerd bij de mediator. Die zou hem hebben gemaild dat er inderdaad een 50/50-verdeling zou zijn afgesproken, maar dat ‘hij dit voor alle zekerheid nog wel even in het dossier wilde verifiëren’ – het was inmiddels twee jaar na dato. 

Pas in de derde conceptjaarrekening ging klager onder protest alsnog overstag. Maar hij diende tevens een klacht in tegen de AA bij NBA. Die wees de klacht af – klager was geen partij. Daarop stapte hij naar de Accountantskamer, waar ook derden mogen klagen. 
De AA vindt dat hij zijn werk goed heeft gedaan. “Ik heb alle partijen gesproken en de jaarrekeningen goed bestudeerd. Maar van een 50/50-verdeling is mij niets gebleken. Daarover staat ook niets op papier. Dus heb ik de in de jaren daarvoor gevolgde lijn doorgetrokken en de kosten ten laste gebracht van het groot onderhoud onroerend goed. Daar konden alle partijen zich in vinden.”

“Bovendien,” voegde Danny Theunis, advocaat van de AA, toe, “hoort deze klacht hier helemaal niet thuis. Het tuchtrecht gaat niet over de totstandkoming van of de inhoud van een bindend advies. Wat ons betreft is de klacht dan ook ongegrond.”

De uitspraak: Klacht voormalige RA over bindend advies AA ongegrond

Gerelateerde artikelen