Voormalig accountant drie maanden geschrapt vanwege niet betalen boete

De Accountantskamer heeft een voormalig registeraccountant de nadere maatregel van doorhaling opgelegd vanwege het niet betalen van een geldboete. Hij mag zich gedurende drie maanden niet opnieuw inschrijven in het register.

Betrokkene, die zich trouwens op eigen verzoek per 1 januari 2015 uit het accountantsregister heeft doen uitschrijven, kreeg op 10 oktober 2014 van de Accountantskamer wegens het niet naleven van zijn PE-verplichtingen, onder meer als maatregel een geldboete van € 3.000 opgelegd. De geldboete moest worden voldaan voor 9 januari 2015. De voormalig RA heeft niet betaald en heeft überhaupt niet van zich laten horen.

Deze handelwijze komt de voormalig RA te staan op een doorhaling in het register voor de duur van drie maanden. ‘De Accountantskamer heeft bij dit oordeel rekening gehouden met de hoogte van de niet betaalde boete, met de omstandigheid dat betrokkene herhaaldelijk is gewaarschuwd voor eventuele ambtshalve toepassing van het bepaalde in het vierde lid van artikel 5 Wtra en met het gegeven dat van betrokkene in dat verband geen reactie is ontvangen. De omstandigheid dat betrokkene zich inmiddels uit het accountantsregister heeft doen uitschrijven, doet aan het voorgaande niet toe of af, nu het effect van de nadere maatregel blijft dat betrokkene ten minste gedurende vermelde periode niet kan optreden als een in het register ingeschreven accountant,’ aldus de tuchtrechter.

Gerelateerde artikelen