Voor tweede keer klacht bij tuchtrechter om rapport burgemeesterskwestie Bussum

Hij noemt zichzelf een ‘burger die wars is van gesjoemel’, en dat is de reden dat hij een tuchtklacht heeft ingediend tegen hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer.

Lees ook: 
Toch waarschuwing voor hoogleraar accountancy
Tuchtklacht tegen hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer
Hoogleraar accountancy 'trok foute conclusies'
Tuchtrechter: hoogleraar accountancy niet vooringenomen bij onderzoek

Zaaknummer17/553

De politieke partijen Hart voor Bussum en de Gooise Ouderen Partij hebben al eerder een klacht tegen Pheijffer ingediend, en in hoger beroep bij het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) gedeeltelijk gelijk gekregen, wat de accountant een waarschuwing opleverde.


Marcel Pheijffer (1967) is hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en Professor of Forensic Accountancy aan Universiteit Leiden

Zorgen om aanzien beroep
Voor de ‘betrokken burger’, de klager, was het niet genoeg: hij legde dezelfde kwestie nog eens op de snijtafel bij de Accountantskamer. Opdat het vertrouwen van de burgerij in de accountancy hersteld kan worden, liet zijn advocaat Anja de Rooy-Kolkman weten. En het zijn volgens haar ‘wezenlijk andere aspecten’ waarover geklaagd wordt dan eerder de politieke partijen hebben gedaan. Waar de klager overigens in het verleden op nummer zeven van de lijst Hart voor Bussum heeft gestaan. Nu roerde hij vooral zijn mond als privépersoon, en ‘belastingbetaler’; die zich zorgen maakt om het aanzien van het accountantsberoep.

Hooguit slordig
De accountant heeft onderzoek verricht naar de voormalige burgemeester van Bussum, Henk Heijman, die in moeilijkheden was gekomen vanwege zijn vergoeding voor pensionkosten. Hij kreeg die vergoeding omdat hij buiten de gemeente woonde. Zijn rapport leidde tot een klacht van de politieke partrijen, omdat het niet zou voldoen aan de standaard van een goed onderzoeksrapport. De conclusie van het rapport luidde in grote lijnen dat het beeld van op grote schaal onrechtmatig ontvangen vergoedingen niet klopte. De ex-burgemeester was destijds hooguit ‘slordig’. 

Het CBb heeft niet aangenomen dat de accountant zich onvoldoende objectief heeft opgesteld. Wel had hij meer moeten ingaan op het ‘rechtmatigheidsaspect’ en wel het verschil tussen materiële en formele rechtmatigheid. Formeel had de gemeenteraad de burgemeester uitstel moeten verlenen van de verplichting tot verhuizing. Maar materieel werd het wel toegestaan: iedereen wist dat de burgemeester niet in de gemeente Bussum woonde, hij kreeg een jaar de tijd dat alsnog te regelen. 

De nieuwe klacht behelst onder meer de vraag of er van een assuranceopdracht sprake was, een ‘chaotische opzet en structuur’ van het rapport en hij had geen maximale fee mogen afspreken voor zijn rapport.

Beschadigend 
Dat laatste is volgens betrokkene ook niet gebeurd. Overigens voerde zijn advocaat vooral aan dat het hetzelfde feitencomplex is waarover geklaagd wordt en dat is in strijd met het beginsel van ‘ne bis in idem’: niet twee keer voor hetzelfde vervolgen. De klacht is wat betreft mr. Jan Garvelink wederom ‘belastend en beschadigend’. ‘De klager heeft geen ander belang dan het lastig vallen van betrokkene’. Het is een verkapt rechtsmiddel tegen de onherroepelijke uitspraak van het CBb en daarmee in strijd met een behoorlijke tuchtrechtorde, stelt de advocaat.

Uitspraak van de Accountantskamer over plm 15 weken. 

Eerdere uitspraak van CBb vind u hier. 

Door: Petra van Walraven / Juridisch Persbureau Zwolle

Lees hier meer over tuchtrechtzaken en uitspraken

Gerelateerde artikelen