Thematisch onderzoek naar voetbalaccountants over uitvoering subsidieregeling NOW1

Vragen over verwerking van sponsorgelden bij stilgelegde competities.

De Raad voor Toezicht van de NBA onderzoekt de betrokkenheid van accountants bij de uitvoering van de subsidieregeling NOW1 bij Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s). De NBA spreekt over een ‘thematisch onderzoek’ dat gaat over de verwerking en toerekening van sponsorgelden bij competities die zijn stilgelegd tijdens de coronapandemie.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen over accountants die het NBA-standpunt niet altijd hebben gevolgd. Gelet op de maatschappelijke relevantie van de subsidieregeling en het belang van een goede beroepsuitoefening, heeft de raad besloten tot een thematisch onderzoek.

De Raad voor Toezicht heeft tot taak om namens het NBA-bestuur toezicht te houden op de beroepsuitoefening door accountants. Dit doet de raad onder meer door het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen bij accountantspraktijken. Daarnaast heeft de raad de mogelijkheid een thematisch onderzoek uit te voeren.

Het doel van het onderzoek naar voetbalaccountants is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin het NBA-standpunt is gevolgd. Ook wil de raad weten waarom accountants afweken van het NBA-standpunt. Het onderzoek start met gegevensverzameling bij de betrokken accountantskantoren en wordt begin 2024 afgerond.

De kwestie gaat over de periode van najaar 2020 tot aan de zomer van 2021. Voor die periode heeft de NBA gesproken met de externe accountants van BVO’s, met de KNVB en de brancheorganisaties voor BVO’s. Gesprekken gingen over de juiste uitvoering van de subsidieregeling NOW1.

Dat heeft geleid tot een NBA-standpunt voor de verwerking en toerekening van sponsorgelden bij gestaakte competities van sportverenigingen. Deze is verwoord in FAQ 33 van de NBA, na afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   

Lees ook: Nog meer ellende voor Ajax: de club raakt blut
 

 

Gerelateerde artikelen