Ondernemers somber gestemd in aanloop naar Prinsjesdag

Tekort aan personeel, regeldruk en inkoopkosten grootste belemmering.

Ondernemers zijn somber gestemd over de economische situatie in de rest van het jaar. Dat melden de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van een enquête voorafgaand aan Prinsjesdag. Daarin werden directeuren van verschillende branches ondervraagd, die meer dan 325.000 bedrijven vertegenwoordigen.

De helft van de ondervraagden verwacht een verslechtering van de economische situatie in de rest van het jaar en slechts 8 procent voorziet een verbetering. Ook gaan meer branches uit van een omzetdaling in plaats van een omzetstijging.

Lage marges

Een ruime meerderheid van de brancheorganisaties geeft verder aan dat de marges lager zijn dan gebruikelijk. Bedrijven hebben vooral last van de stijgende loonkosten en hogere inkoop- en energieprijzen. Slechts 1 procent van de branches kan die gestegen kosten volledig doorberekenen en driekwart kan dat zeer beperkt of niet. Dit sluit aan bij een eerder onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2022 liet een meerderheid van de branches nog een stijgende winst zien, maar voor dit jaar verwacht een ruime meerderheid een winstdaling. Ook in 2024 zal naar verwachting de helft van de branches een verdere daling van de winst laten zien en slechts 8 procent een stijging.

Door de slechte economische omstandigheden staan de investeringen ook onder druk. Ruim 40 procent van de branches verwacht dat investeringen zullen dalen. Slechts 19 procent rekent op een stijging van de investeringen in 2023. Tekort aan personeel, regeldruk en inkoopkosten zijn daarbij momenteel de grootste belemmeringen voor ondernemers en bedrijven.

Regeldruk

VNO-NCW en MKB-Nederland riepen eerder al op tot een stevige aanpak van het volgend kabinet om de aanzwellende regeldruk voor ondernemers in te dammen. Volgens de organisaties komen er alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af. Ook zijn veel regels nauwelijks uitvoerbaar en is extern advies nodig om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Dat drijft de al hoge kosten van regeldruk op tot onaanvaardbare proporties, waarschuwden ze.

(ANP)