VNG publiceert Instructie behandeling kwijtscheldingsaanvragen ondernemers

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een ‘Instructie behandeling kwijtscheldingsaanvragen ondernemers’ gepubliceerd.

Personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemers, kunnen sinds 1 april 2011 in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privébelastingschulden, als de raad de kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld.

De voorwaarden waaronder de gemeente kwijtschelding aan een kleine ondernemer verleent, zijn gelijk aan de voorwaarden die voor natuurlijke personen/niet-ondernemers gelden. Dat wil zeggen dat van dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen wordt uitgegaan.

De vaststelling daarvan kan echter pas na afloop van het belastingjaar plaatsvinden. Daarnaast kan het berekenen van de netto-betalingscapaciteit in de praktijk wel eens problemen met zich mee brengen.

• Instructie behandeling kwijtscheldingsaanvragen ondernemers

Gerelateerde artikelen