Visie NBA op herziening Code Corporate Governance

Eind 2015 treedt de Monitoring Commissie Corporate Governance naar buiten met een consultatiedocument voor wijziging van de Code Corporate Governance. De NBA onderschrijft de noodzaak hiervan en geeft in een brief aan deze commissie alvast haar visie op de herziening van de Nederlandse Code Corporate Governance.

Dit meldt de NBA op de eigen site.

De brief raakt aan een aantal maatregelen uit het rapport In het publiek belang, zoals de selectie, benoeming en beoordeling van de externe accountant en de communicatie van de externe accountant met de auditcommissie en de aandeelhouders. Ook heeft de NBA suggesties gedaan rondom de interne audit functie en de beoordeling en inhoud van het jaarverslag en het verslag van commissarissen.

De NBA geeft in de brief aan de commissie aan graag betrokken te worden bij het werkprogramma voor 2015 waarin aandacht wordt besteedt aan de interactie tussen bestuur, raad van commissarissen en externe accountant.

Lees de brief van de NBA aan de Monitoring Commissie Corporate Governance

Gerelateerde artikelen