5 tips om als accountantskantoor nieuw talent aan te trekken

Met deze vijf tips kan jij je onderscheiden van de concurrentie en het nieuwe talent binnenhalen.

Partnerbijdrage van:

Is het juiste personeel aantrekken ook één van de grootste uitdagingen waar je momenteel tegenaan loopt? Volgens het CBS is het percentage mkb-ondernemers dat personeelstekort als belemmering ervoer aan het begin van het vierde kwartaal hoger dan ooit gemeten. Ook het aantal openstaande vacatures binnen het mkb bereikte aan het einde van het tweede kwartaal een recordniveau. Alarmerende cijfers.Toch kan je als accountants- en administratiekantoor maatregelen nemen om jezelf te profileren als interessante werkgever. Het draait allemaal om het creëren van een goede match tussen je bedrijfscultuur en potentiële kandidaten. Maar hoe doe je dat? Met deze vijf tips kan jij je onderscheiden van de concurrentie en het nieuwe talent binnenhalen.

1. Ontwikkel soft skills
Het werk van een moderne accountant gaat veel verder dan cijfers en getallen. De focus van de accountantsrol verschuift steeds meer van controleren naar adviseren. Van de moderne accountant wordt verwacht dat ze klantgericht zijn, goed kunnen luisteren en commerciëler zijn ingesteld. Daarbij moet de moderne accountant de ondernemer achter de administratie kennen en kunnen adviseren. Soft skills zijn niet meer weg te denken uit het profiel van de accountant van nu. Zet daarom als kleiner bureau in op deze aanvullende skills. Creëer voor jouw personeel de ruimte om deze vaardigheden te ontwikkelen. Die ruimte ontstaat door te werken met de juiste digitale tools en in te zetten op automatisering. Dat is niet alleen van toegevoegde waarde voor je personeel en je bedrijf, maar ook zeker voor je klanten. 

Hoe trek je het juiste talent aan voor je team?

2. Go digital
Data is het nieuwe goud, technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit en de rol van de accountant is in volle transformatie. Investeer hier dan ook zeker in. Echter blijkt uit het onderzoeksproject ‘De Digitale Accountant’ dat verschillende accountantskantoren hier nog altijd zoekende in zijn. Als gevolg worden technologische ontwikkelingen niet volledig omarmd. Er is binnen de accountancybranche nog steeds een grote kloof tussen de ambitie van kantoren en het daadwerkelijk invoeren van digitalisering en automatisering. Dat terwijl juist in kleinere kantoren digitalisering essentieel is om relevant te blijven. Uiteraard is digitalisering niet nieuw voor accountants. Ze zijn maar al te bekend met diverse softwarepakketten en technologische tools. In combinatie met de nieuwe rol van de accountant zal de digitale mindset alleen maar toenemen. Uit onderzoek van Wolters Kluwer blijkt dat al ⅔ van de accountantskantoren budget vrijmaakt voor digitale tools en automatiseringsoplossingen. Je kan als kantoor dus eigenlijk niet meer achterblijven. Het is hoog tijd om de ordners te vervangen voor de cloud.

3. Creëer een positieve werkcultuur
Niet alleen de nieuwe rol van de accountant en digitalisering hebben veel impact op het aantrekken van nieuw personeel. De cultuur binnen een organisatie heeft ook veel invloed op het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers. Toch focussen eigenaren zich vaak vooral op de klant, waardoor ze vergeten stil te staan bij hun eigen bedrijfscultuur. Zonde, want juist op dit vlak is er veel te behalen. Om hiervan te profiteren is het van belang om de waarden van het bedrijf helder te krijgen. Wat heb je als werkgever te bieden? Wat is je missie en visie? Welke waarden zijn belangrijk? Hoe laat je je je team excelleren? En welke nieuwe mensen heb je daarvoor nog nodig? Schrijf het uit. Zo ga je ernaar werken, ernaar leven en bouw je er het juiste team omheen. Vooral in de eerste jaren moet een bedrijfscultuur organisch groeien en ontstaan. Zorg dat je als accountantskantoor goed weet waar je als bedrijf voor staat en match je bedrijfscultuur met het profiel kandidaat wat je zoekt. 

4. Employer branding als tool 
Employer branding wordt nog vaak gezien als een recruitment campagne of een goede ‘werken-bij-pagina’. Maar het gaat veel verder dan dat. Employer branding is niet alleen gericht op het aantrekken van nieuw talent, maar juist op het ontwikkelen van een aantrekkelijke werkplek en het behouden van je huidige personeel. Authenticiteit is hierbij een belangrijk aspect. Als werkgever wil je uiteraard je aantrekkelijkste kant laten zien. Maar onthoud: eerlijkheid duurt het langst. Schets een oprecht beeld van hoe het is om bij jou te werken. Hecht je bijvoorbeeld als mkb-bedrijf waarde aan een goede samenwerking met collega’s, maar minder aan teambuildings en de vrijdagmiddagborrel? Communiceer dit dan ook. Alleen door eerlijk te zijn, trek je het talent met de juist instelling aan die een essentiële bijdrage kan leveren aan het behalen van de gewenste bedrijfscultuur.

5. Geen vaarwel, maar tot ziens
Bedrijven besteden doorgaans veel tijd aan de onboarding van nieuw personeel, maar de offboarding is minstens zo belangrijk. Helaas gaat er op dit onderdeel nog veel mis en dat doet het imago van een bedrijf niet veel goeds. Oud-medewerkers zijn immers nog steeds ambassadeur van je bedrijf. Bovendien komt het regelmatig voor dat ex-collega’s terugkeren bij hun voormalige werkgever. Bij een goed afscheid wordt de kans hierop aanzienlijk vergroot. Dat kan een enorm voordeel zijn. Je weet wat voor persoon je binnenhaalt en diegene is al bekend met de cultuur. Bovendien is de inwerktijd minder lang en dat scheelt weer in kosten. Denk daarom als werkgever na hoe je omgaat met deze fase van de employee journey. De laatste indruk die je als organisatie maakt, bepaalt voor een groot deel de herinnering die de medewerker aan je overhoudt.

Meer tips en tricks over hoe het het juiste personeel kan aantrekken, werven en behouden? Lees dan het HR e-book ‘Hoe trek je het juiste talent aan voor je team?’ en win the war for talent.

Gerelateerde artikelen