Vijf redenen om selfservicemogelijkheden aan te bieden (2): Eén bron met data

Wat houdt servicemanagement precies in? Onder servicemanagement verstaan we alle mogelijke manieren waarop accountants hun cliënten kunnen ontzorgen bij het voeren van de (financiële) administratie.

Partnerbijdrage van Visma:

In een serie van 5 blogs vertellen wij u welke redenen er zijn om als accountants- of administratiekantoor servicemanagement te omarmen. In dit blog reden 2: één bron met data.

Lees hier blog 1: Waarom ieder kantoor servicemanagement zou moeten omarmen.

Selfservice
Servicemanagement loopt uiteen van op tijd de telefoon opnemen als de cliënt een vraag heeft en het zorgvuldig indienen van de belastingaangiften tot het bij de cliënt op kantoor laten plaatsvinden van afspraken om reistijd te beperken. Ook het aanbieden van selfservicemogelijkheden is een belangrijk onderdeel van servicemanagement. Selfservice zal de komende jaren steeds belangrijker worden.

Het doel van selfservice is ervoor zorgen dat cliënten dankzij vergaande automatisering met minimale inspanning hun deel van de administratie kunnen voeren. Daardoor houden zij zoveel mogelijk tijd over om zich te concentreren op de eigen bedrijfsvoering.

In een serie van 5 blogs vertellen wij u welke redenen er zijn om servicemanagement te omarmen.

Reden nummer 2: Eén bron met data

Het aanbieden van selfservicemogelijkheden zorgt ervoor dat u geen data meer hoeft te importeren of over te typen. Cliënten dragen direct in het systeem zelf zorg voor het aanleveren of uploaden van die data. U zorgt als administratie- of accountantskantoor voor het coördineren van de datastromen en het borgen van de kwaliteit en correctheid van de binnengekomen informatie. In de nabije toekomst zullen de datastromen van uw cliënten rechtstreeks via e-facturering in uw systeem gaan binnenkomen. Het belang van inzicht en grip voor de ondernemer neemt hoe dan ook snel toe. Het bieden van een optimaal systeem voor dit type selfservice zorgt ervoor dat uw cliënten steeds meer gevoel en inzicht krijgen in de ontwikkelingen binnen hun onderneming.

Wilt u meer weten over servicemanagement? Download dan de gratis whitepaper.