Vijf meest gestelde vragen van accountants over Herstelkader rentederivaten

20.000 MKB-bedrijven kochten één of meerdere rentederivaten. Hierbij zijn bijvoorbeeld in de voorlichting fouten gemaakt. De autoriteiten hebben gesommeerd tot compensatie. Hieruit is het Herstelkader rentederivaten ontstaan.

Media rapporteren hierover veelvuldig. In veel gevallen komen ondernemingen met hun vragen over dit onderwerp bij hun accountant terecht. 

Jan Rietveld, van adviesbureau Treasury-linQ, heeft een top vijf samengesteld van de vijf meest aan hem gestelde vragen van accountants. Tevens is hij zo vrij geweest deze vragen te voorzien van antwoorden. 

1. Heb ik als accountant ook te maken met het Herstelkader rentederivaten? Bied ik als accountant zelf dienstverlening aan of moet ik specialistisch extern advies inschakelen?
Eigenlijk hebben alle accountants met het Herstelkader te maken. In iedere portefeuille zitten één of meerdere MKB-bedrijven met een rentederivaat. Ik merk dat accountants niet graag met deze materie bezig zijn; het “cash denken” is een andere manier van denken. Hun kennis bevindt zich voornamelijk op andere vlakken. Het ontbreken van de juiste software, zoals toegang tot Bloomberg, Reuters of andere derivaten software, is hiervan een voorbeeld. Hierdoor kunnen accountants (meestal) zelf niet berekenen of een vergoeding door een bank correct is.

2. Zouden mijn klanten zich proactief hierop moeten voorbereiden of kunnen zij een meer afwachtende houding aannemen?
Wij raden af om te wachten. Wanneer banken een aanbieding doen, vragen zij tegelijkertijd om binnen vier weken inhoudelijke hierop te reageren. De aanbieding heeft een beperkte geldigheidsduur. Als relaties pas na het ontvangen van de aanbieding moeten beginnen met het verzamelen van gegevens en de hulp inschakelen bij het berekenen van de compensatie waar ze recht op hebben, zijn ze al snel te laat.

3. Klopt de herstelaanbieding/compensatie van de bank?
Een cruciale vraag! In de praktijk blijkt dat de aanbieding niet altijd juist is. Banken wijzen hun relaties zelf ook op controle van de gehanteerde aannames en de door hun voorgestelde compensatie. Inmiddels hebben wij diverse herstelaanbiedingen gezien met aanzienlijk verschillen in interpretatie en uitkomst. Het loont zeker de moeite om tijd te steken in deze controles.

4. In de media heb ik gelezen dat banken niet altijd hun dossier compleet hebben. Wat heeft dit voor invloed op mijn klanten?
Dit kan absoluut invloed hebben. Er is wederom vertraging in het Herstelkader rentederivaten opgetreden, omdat banken hun data en systemen niet (geheel) op orde hebben, zo viel recentelijk te lezen in FD en BNR. Dat zegt genoeg. Accountants zouden hun relaties moeten adviseren om niet af te wachten. Tijdige voorbereiding met eigen data en gegevens is belangrijk.

5. Hoe verwerk ik als accountant (een voorschot van de bank op) de compensatie boekhoudkundig en fiscaal? 
Wij adviseren om onderscheid te maken tussen de finale compensatie en het voorschot vooruitlopend op de finale compensatie. Het laatste heeft een minder definitief karakter. Het voorschot is niet definitief; deze kan een relatie ook niet accepteren of kan achteraf (deels) worden teruggedraaid indien er geen akkoord is over de algehele compensatie. Voor de definitieve verwerking (boekhoudkundig/fiscaal) winnen wij advies in bij een in de materie gespecialiseerde samenwerkingspartner.

Gerelateerde artikelen