Vijf aanpassingen in nieuw stelsel box 3

Aan woningforfait, verliesverrekening, familiebedrijven, genotrechten en vreemde valuta.

Het Ministerie van Financiën heeft technische verbeteringen aangebracht in het voorstel voor het nieuwe stelsel box 3. Zo wordt onder meer het forfait voor de eerste woning geschrapt. In plaats daarvan valt deze woning in box 3 ook onder de vermogenswinstbelasting net als alle andere onroerende zaken in box 3. Dit is gedaan om het stelsel eenvoudiger te maken, aldus het ministerie. Het laten vervallen van het forfait maakt het systeem bovendien beter uitlegbaar.

  • Ministerie van Financiën vereenvoudigt nieuw stelsel, schrapt forfait voor primaire woning 
  • Ministerie past stelsel aan, schrapt verliesverrekening met voorgaande jaren, behoudt onbeperkte verrekening in toekomst
  • Nieuwe regels voor genotsrechten en belasting banktegoeden in vreemde valuta ingevoerd.

Een andere aanpassing die het ministerie heeft doorvoert is het schrappen van verliesverrekening met jaren in het verleden. Hiermee was het mogelijk om verliezen met het voorgaande jaar mogelijk te maken. De kosten hiervoor zijn echter hoog, terwijl het ook nog eens erg complex is om uit te voeren. De onbeperkte verliesverrekening in toekomstige jaren blijft mogelijk.[Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accounancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Waarde van bezit in familiebedrijven

Voor onroerende zaken en aandelen in een familie- of startende onderneming moest nog worden vastgesteld hoe de waarde van deze bezittingen wordt bepaald, als ze al in bezit zijn van belastingplichtigen op het moment dat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Hierover is besloten om de waarde in het economische verkeer aan het begin van 2027 te hanteren. Voor woningen in box 3 gaat het om de WOZ-waarde aan het begin van 2027.

Oneigenlijk gebruik genotsrechten

Verder werd in de internetconsultatie opgemerkt dat bij de behandeling van genotsrechten, zoals toekomstige rente of dividend, het risico ontstaat op oneigenlijk gebruik. Om dit te voorkomen is de behandeling van genotsrechten aangepast. De prijs voor het kopen van het genotsrecht is niet langer meer in één keer aftrekbaar in het jaar van het vestigen van het genotsrecht, maar wordt op praktische wijze in gedeelten in aftrek gebracht in de jaren waarin het genotsrecht bestaat.

Koersverlies banktegoeden in vreemde valuta

Nieuw is ook dat koerswinsten of koersverliezen van banktegoeden in vreemde valuta te belasten, zoals een bankrekening in Amerikaanse dollars. Hiermee wordt het resultaat van deze banktegoeden zuiverder bepaald, denkt het ministerie. Het ministerie denkt dat deze aanpassing wel zorgt voor een grotere administratieve last voor belastingplichtigen met buitenlandse betaalrekeningen in vreemde valuta. Maar volgens het ministerie gaat het om een relatief kleine groep.

 

Gerelateerde artikelen