Vette jaren voor groothandel voorbij

Door de verwachte daling van zowel de investerings- als de consumptiegroei, maar ook door handelsconflicten en de brexit komt in 2019 een einde aan negen vette jaren voor de groothandel.

Was de groothandel in de periode 2010-2018 met een gemiddelde groei van ruim 4 procent per jaar de sterkst groeiende sector, komend jaar daalt de volumegroei naar verwachting tot 1,5 procent. De omzetgroei daalt in 2019 naar 2,5 procent en doet zich voor in alle segmenten van de groothandel.

Dip in wereldhandel en brexit slecht voor groothandel
“De groothandel was de afgelopen jaren de sterkst groeiende sector van allemaal. Ook in 2019 zal een mijlpaal worden behaald, want dan wordt de omzetgrens van 500 miljard euro bereikt”, aldus Henk van den Brink, sectoreconoom groothandel van ING Economisch Bureau. 

Na jarenlang groeipercentages van 4 tot 5 procent te hebben gerealiseerd, doet de groothandel in 2019 een stapje terug. De volumegroei daalt naar verwachting tot 1,5 procent. Handelsbarrières drukken de wereldhandel. Een andere negatieve factor is de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland en België voor Nederlandse ondernemers exportland nummer 3.

Food doet het minder goed
In 2019 zullen doorberekening van de stijgende grondstoffenprijzen en de btw-verhoging een hogere omzet genereren bij groothandelsbedrijven in food. De minder sterk groeiende economie en hogere handelsbarrières zorgen echter voor een neerwaartse druk op de volumegroei, waardoor de omzetgroei beperkt blijft tot 1,5 procent. De foodexport heeft tot nu toe meer te lijden van toenemend protectionisme dan van de brexit. De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk is immers nog niet gedaald. Een verklaring hiervoor is dat vooruitlopend op de brexit de Britse afnemers aan het hamsteren zijn.

Ook groei in non-food zwakt verder af
De groothandel in bouwmaterialen is met een groei van 4 procent in 2019 de best presterende sector binnen het segment non-food. Voor industriemachines daalt de omzetgroei naar 3 procent en voor ICT-apparatuur naar hooguit 2 procent, een gevolg van terughoudendheid bij investeringen en onder druk staande industriële exportorders. Voor de grondstoffenhandel is de verwachting dat de olieprijs zal stabiliseren, waardoor de omzetgroei in dit segment, die in zowel 2017 als 2018 15 procent bedroeg, zal stokken. De volumeontwikkeling kent minder uitschieters, maar daalt op termijn licht door de energietransitie.

Gerelateerde artikelen