Verzwaring sancties tegen Rusland raakt ook accountants

Ook werk voor Russische dochters van Nederlandse bedrijven mag niet meer.

De sanctiewetgeving voor het verlenen van accountancydiensten aan Rusland wordt per 20 juni van dit jaar verzwaard. Tot nu toe mochten accountants nog diensten leveren aan Russische organisaties die in handen waren van een eigenaar in de EU. Aan die uitzondering komt een einde.

Accountants die toch diensten willen leveren aan Russische organisaties die in handen zijn van eigenaren in de EU, moeten daar toestemming voor vragen. In Nederland moet dat bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane. Deze instantie zal de noodzakelijkheid van de accountantswerkzaamheden beoordelen voordat zij toestemming verleent.

Deze wijziging heeft gevolgen voor de betrokkenheid van de Nederlandse groepsaccountant bij de controlewerkzaamheden voor groepsdoeleinden als ook bij de controle van de statutaire jaarrekening van de in Rusland gevestigde dochter.

De NBA heeft aangegeven om NBA Alert 45  op dit punt zo spoedig mogelijk aan te passen.

Gerelateerde artikelen