Ideale fiscaal-professional doet niet alles volgens het boekje

39 procent ondernemers vindt fiscaal-professional alleen betrouwbaar als hij bij een fiscaal kantoor werkt.

Van de Nederlandse ondernemers vindt 39 procent een fiscaal-professional pas betrouwbaar als deze bij een accountant- of belastingadvieskantoor is aangesloten. Verder vindt maar liefst 55 procent van de ondernemers dat een fiscaal-professional idealiter minimaal tien jaar werkervaring heeft.

Dit blijkt uit onderzoek van Nextens, leverancier van fiscale aangiftesoftware, onder 250 ondernemers met personeel. Met het onderzoek wilde Nextens te weten komen wat ondernemers verwachten van fiscale dienstverleners. Wat waardeert men? Wat ziet men graag in hun fiscaal specialist? Een belangrijke uitkomst is dat de rol wat ondernemers betreft verder gaat dan puur het doen van de aangifte. 

“Het onderzoek bevestigt wat wij in de praktijk zien", zegt Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens. “De dienstverlening gaat verder dan ‘gewoon de aangifte doen'. Ondernemers verwachten dat hun fiscaal professional meer doet ten aanzien van de hele bedrijfsvoering. Dat zien wij ook in onze software waar fiscalisten naast het aangifte-gedeelte ook veel gebruik maken van het content-gedeelte. Dat stelt ze in staat hun diensten uit te breiden. En daar is duidelijk behoefte aan bij ondernemers. Ze verwachten dat hun fiscalist op de hoogte is van wet- en regelgeving en jurisprudentie die hen kan helpen in hun bedrijfsvoering.”

Het belangrijkste aspect van de dienstverlening blijft natuurlijk wel dat de aangifte zo goed mogelijk gebeurt en dat het beste financiële resultaat gehaald wordt. Dat is de kern. “Maar ondernemers noemen ook regelgeving en jurisprudentie", aldus Goetzee. “Fiscaliteit is een ingewikkeld landschap waarin mooie kansen liggen voor ondernemers. Zoals in de speciale noodmaatregelen rond corona. In onze fiscale zoekmachine zien we dat er enorm veel gezocht wordt op Covid-19 en alle regelingen die er zijn. Om daar optimaal gebruik van te maken moet de fiscalist wel van de hoed en de rand weten. Het is cruciaal dat de fiscaal professional boven op de actualiteit zit, zeker nu. Daar liggen kansen en die wil je niet missen.”
 
Niet alles volgens het boekje
De ideale fiscaal-professional hoeft niet alles volgens het boekje te doen. Alhoewel bijna vier op de vijf (78%) ondervraagden vindt dat een fiscaal-professional vooral betrouwbaar moet zijn, is slechts veertig procent van mening dat de ideale fiscaal-professional alles volgens het boekje doet. Daarnaast vindt maar liefst 94 procent dat een fiscaal-professional buiten de vaste kaders moet denken. 
 
“Niet volgens het boekje. Dat is wel een interessante uitkomst", zegt Juliette Goetzee. “Maar ik denk dat wat hier bedoeld wordt is dat er binnen de fiscaliteit heel veel gebieden zijn waar als je er meer van weet, je er toch kansen kan pakken. Ik denk dat ze proberen aan te geven dat ze van hun fiscaal adviseur verwachten dat deze wel opportuniteiten weet te spotten en benutten binnen de grenzen van de wet. Vanuit de ondernemer gezien is dat heel begrijpelijk. Die wil er graag gebruik maken van waar de ruimte zit in het grijze gebied.”  

Leeftijd speelt een rol
Dertig procent van de ondernemers vindt dat een fiscaal-professional boven de 45 jaar betrouwbaarder is dan iemand met een lagere leeftijd. Opvallend is het verschil tussen man en vrouw in deze mening. Zo is slechts 15 procent van de vrouwen van mening dat een betrouwbare fiscaal-professional 45 jaar of ouder is, tegenover bijna 39 procent van de mannen. 

“Mijn onderbuikgevoel zegt dat het meer met expertise te maken heeft en dat wordt bevestigd door leeftijd en de status van het kantoor waar een fiscalist werkt", aldus Goetzee. “Dat is mijn interpretatie van wat de data laten zien. Er zijn natuurlijk ook hele goede eenpitters met jarenlange ervaring. Voor mij persoonlijk is er geen scheidslijn, maar dit is wat het onderzoek zegt.”

Juliette Goetzee concludeert: “Een fiscaal-professional is meer dan iemand die de cijfertjes tot achter de komma berekent. Hij of zij treedt op als bedrijfsadviseur, spot kansen en ondernemersrisico’s, kent de wet en helpt ondernemers hun bedrijf zo gezond mogelijk te houden. Een goede fiscaal-professional zorgt ervoor dat een ondernemer zorgeloos kan blijven doen waar deze goed in is: ondernemen.”  

Gerelateerde artikelen