Versnelde evaluatie werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt versneld geëvalueerd. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de motie van Aukje de Vries (VVD) om de evaluatie van de werkkostenregeling een jaar te vervroegen en in 2017 uit te voeren in plaats van in 2018, zo meldt ONL voor Ondernemers.

ONL: “De werkkostenregeling moest een administratieve vereenvoudiging realiseren, maar leidt tot onduidelijkheid en hoge administratieve lasten. In de praktijk moet een ondernemer een jaar lang de uitgaven afzetten tegen de (veranderende) loonsom afzetten, om -met de rekenmachine in de hand- te zorgen dat de vrije ruimte niet wordt overschreden. In de praktijk is de vrije ruimte, van 1,2%, veel te laag. Ruim 85% van de door ONL ondervraagde ondernemers gaf aan hier niet mee uit de voeten te kunnen. Ruim 35% van de ondervraagde ondernemers vergoedt of verstrekt minder aan de medewerkers, uit angst voor naheffingen. ONL voor Ondernemers geeft al sinds het begin aan dat de vrije ruimte te laag is en dat de werkkostenregeling een tot hogere administratieve lasten leidt.”

Gerelateerde artikelen