Verruiming kredietmogelijkheden mkb door aanpak verpandingsverbod

MKB-Nederland is blij dat minister Sander Dekker (Justitie & Veiligheid) het verpandingsverbod wil aanpakken.

Een goed en verstandig besluit, stelt de ondernemersorganisatie, die hiervoor jaren heeft gelobbyd. Op deze manier worden de kredietmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf met zeker 1 miljard euro verruimd.

Facturen zijn een belangrijk onderpand voor verschillende vormen van financiering. Maar steeds vaker nemen grote opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden op dat hun leveranciers de vorderingen niet kunnen overdragen – verpanden – aan andere partijen. Banken en factormaatschappijen kunnen de facturen waarop een verpandingsverbod rust dus niet benutten als onderpand voor financiering. Dit zet de kredietverlening aan het mkb – dat bij de bank nog altijd moeilijker terecht kan en zich ook nog vaak geconfronteerd ziet met lange betaaltermijnen – verder onder druk, aldus MKB-Nederland.

Het vorige kabinet had reeds toegezegd de wetgeving aan te passen volgens het voorstel dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de factoringvereniging FAAN in overleg met Justitie & Veiligheid en Economische Zaken. Dit voorstel houdt in dat geldvorderingen altijd door de leverancier kunnen worden overgedragen of verpand (ter verkrijging van financiering), zónder dat de opdrachtgever daarvan hinder ondervindt.

De NVB en FAAN hebben eerder berekend dat de kredietmogelijkheden voor het mkb hierdoor met zeker 1 miljard euro kan worden verruimd. Ook belangrijk is dat met aanpassing van het verpandingsverbod de concurrentievoorwaarden met de ons omringende landen worden gelijkgesteld. Daar kunnen alle uitstaande vorderingen – met succes – al langer gewoon in het financieringsverkeer worden gebruikt.

Gerelateerde artikelen