Verplicht assurancerapport winstprognose in prospectus afgeschaft

Standaard 3805N is aangepast en gaat in op 1 september.

Het is niet meer verplicht om een winstprognose in een prospectus te voorzien van een assurancerapport van een accountant. Wanneer een accountant een opdracht aanvaardt om een dergelijk rapport te verstrekken bij de winstprognose, dan kan de accountant dat doen op basis van Standaard 3850N.

Bepalingen over het verplichte assurance-rapport zijn verwijderd uit de herziene Standaard 3850N. Alle overige werkzaamheden die de accountant bij prospectussen kan uitvoeren, zijn opgenomen in Standaard 3850N. Die geeft inzicht in de werkzaamheden die een accountant uitvoert bij assurance- en aan assurance verwante opdrachten met betrekking tot prospectussen.

De herziene Standaard kan vanaf 1 september 2024 worden toegepast. De oude Standaard blijft geldend voor lopende opdrachten, mits deze zijn afgerond voor 1 september 2025.

Gerelateerde artikelen