Vernieuwde brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs gepubliceerd

Het ministerie van OC&W heeft een nieuwe brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs gepubliceerd. Volgens minister Jet Bussemaker was de laatste editie van deze brochure (oktober 2011) gedateerd en ingehaald door de actualiteit.

In een voorwoord bij de nieuwe brochure schrijft Bussemaker: ‘De Wet Normering Topinkomens, de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de invoering van de Prestatiebox, het omgaan met derivaten, de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en de inrichting van de zogeheten continuïteitsparagraaf in het jaarverslag zijn sprekende voorbeelden van nieuwe items in de verantwoording. Maar ook administratief-technisch is er het nodige geëvolueerd. Zo is de Regeling jaarverslaggeving aangescherpt met de aanduiding van het niveau waarop het jaarverslag wordt ingediend, zijn de artikelen uit RJ660 geactualiseerd waaronder de aanwijzingen voor de verantwoording van meerjarige subsidies. Als we dan ook nog de ontwikkelingen noemen rond de aanstaande invoering van SBR/XBRL, de overdracht van het groot onderhoud van de gemeente naar de scholen in de sector PO, de aanpassing van de FSR-bijlage in de sector HO en de aanpassingen van model G als gevolg van het Uniforme Subsidiekader en de Regeling Overige OCW Subsidies, dan is het wel duidelijk dat we toe zijn aan een nieuwe brochure om alles weer eens op een rijtje te zetten.’

Gerelateerde artikelen