Vernieuwd Geldboek voor ondernemers

Op maandag 8 juli is online de 12e editie van het Geldboek voor ondernemers verschenen.

Het boek biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Het is samengesteld door KVK, Nibud, Zuidweg & Partners, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Stichting BKR. KVK verwacht, net als vorig jaar, meer dan een kwart miljoen downloads van dit gratis online boek.

Het boek helpt (ook startende) ondernemers beter gefundeerde keuzes te maken in financiële kwesties en biedt actuele informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van financieringen, belastingen, administratie, oplossingen voor problemen met geld, inkomensondersteunende maatregelen, pensioenen en verzekeringen.

Onzeker over financiële kennis
Uit recent onderzoek van KVK blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52 procent) en bijna twee derde van de mkb’ers (62 procent) geeft aan wel eens geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie.

Gezamenlijke uitgave
Het Geldboek voor ondernemers is een uitgave van zes organisaties. Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol – veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers.

De nieuwe editie van het Geldboek voor ondernemers is te downloaden via www.kvk.nl/geldboek.

Gerelateerde artikelen