Verkorte link voor passages verantwoordelijkheden accountants in controleverklaring

In Nederland mogen accountants voor bepaalde onderdelen van de controleverklaring verwijzen naar de NBA-website.

Dit betreffen passages over verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van financiële overzichten.

Achtergrond
De accountant heeft als wettelijke taak het controleren van de jaarrekening en het hierbij afgeven van een controleverklaring. Naar aanleiding van vragen van gebruikers is de structuur van de verklaring aangepast waarbij begonnen wordt met het oordeel van de accountant. Daarnaast worden bij oob’s de kernpunten van de controle toegelicht in de verklaring. De standaardteksten zijn meer naar achteren verplaatst in de verklaring én de accountant kan de nadere toelichting op zijn verantwoordelijkheden in een bijlage opnemen of verwijzen naar de teksten op de NBA-website.

Passages over verantwoordelijkheid accountant; drie varianten
Afhankelijk van de entiteit die gecontroleerd wordt, zijn er verschillen in de verantwoordelijkheden van accountants. Dit leidt tot drie varianten, die elk ook vertaald zijn naar het Engels.

Variant 1: verantwoordelijkheden accountant geldend bij elke controle van financiële overzichten (algemeen);
Variant 2:  verantwoordelijkheden accountant geldend bij controle van oob’s (oob)
Variant 3:  verantwoordelijkheden accountant geldend bij controle van beursgenoteerde ondernemingen die niet kwalificeren als oob onder EU-recht (beursgenoteerd, geen oob)

In de accountantsverklaring kan de accountant een van onderstaande links opnemen die verwijst naar de van toepassing zijnde standaardpassage. Dit betreffen de actuele, met ingang van 1 februari 2018 geldende standaardpassages:  

Algemeen    
www.nba.nl\NL_algemeen_01
www.nba.nl\ENG_algemeen_01

Oob
www.nba.nl\NL_oob_01
www.nba.nl\ENG_oob_01

Beursgenoteerd, geen oob
www.nba.nl\NL_beursgenoteerd_01
www.nba.nl\ENG_beursgenoteerd_01

Gerelateerde artikelen