Vereniging Novak geeft stemadvies

Op 19 december aanstaande vindt in Bussum een belangrijke NBA-ledenvergadering plaats. Er wordt dan gestemd over de nieuwe bestuursstructuur van de NBA. Novak-voorzitter Marco Moling geeft een stemadvies op Novak Accountant TV.

“Wat wordt de nieuwe bestuursstructuur van de NBA? Die vraag staat centraal tijdens de ledenvergadering op 19 december aanstaande. De leden staan voor een glasheldere keuze. Gaan we mee met de voorstellen van het bestuur van de NBA of kiezen we voor een pas op de plaats en nemen we de tijd om nog eens goed na te denken? Novak zegt nee tegen wat er nu op tafel ligt”, vertelt Marco Moling op het YouTube-kanaal van de vereniging Novak. 

Op Novak Accountant TV spreekt Moling de verbazing van de vereniging Novak uit dat het NBA-bestuur van plan is om eerst een nieuwe organisatie te bouwen en dan pas na te denken over de visie op de toekomst het accountantsberoep. “Essentieel in de plannen van het bestuur is het voorstel om het aantal bestuursleden terug te brengen van veertien naar vijf, waarvan twee leden niet-accountant zijn. Dan heb je nog een voorzitter die boven de partijen staat, zodat er nog twee bestuursleden over blijven die zelf accountant zijn. Dat vinden we wel heel erg mager.”

De vereniging Novak is bezorgd over de rol van de nieuwe ledenadviesraad en is ook bang dat de pluriformiteit van de beroepsgroep niet goed tot uiting komt in de voorstellen van de NBA. Novak pleit zelf voor meer inspraak van de vier ledengroepen “met een eigen mandaat, een eigen budget en een eigen beleidsruimte”. 

Accountants kunnen op 19 december hun stem laten horen in Spant! in Bussum of gebruikmaken van een volmacht.

Bekijk de video hier.

Gerelateerde artikelen