Bijna verdubbeling in accountantskosten bij beursgenoteerde bedrijven

Avantium, Acomo en Sligro zagen de grootste stijging in hun accountantskosten.

• De kosten van de jaarrekeningcontrole zijn in de periode 2016-2021 explosief gestegen. 
• Hoewel de stijgingspercentages per beursfondsen variëren, kan worden vastgesteld dat over een breed front sprake is van een verdubbeling van de accountantskosten.
• Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan OOB-accountantskantoren die beursfondsen mogen controleren. 

Vereniging MidkapNL heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkeling van de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen. De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 93,9 procent gestegen. 

De mediaan (de middelste uitkomst in de ranglijst) steeg zelfs met 106,0 procent. De grootste stijgingen traden in vijf-jaars periode op bij Pharming (+606 procent), Avantium (+324%) en Brill (+226%). Beursfondsen die pas kort beursgenoteerd zijn, die inmiddels zijn overgenomen en beursfondsen die geen accountant hebben, zijn niet in de cijfers meegenomen.
 
Oorzaken van hogere kosten accountant
De grootste stijgingen in 2021 kwamen op naam van Avantium (+61%), Acomo (+41%) en Sligro (+36%). Alleen bij Acomo is voor die sterke stijging een duidelijke reden aan te wijzen, namelijk de overname van Tradin. In 2021 gingen de accountantskosten niet bij alle beursfondsen omhoog. Bij Beter Bed (-21%) en Brunel (-17%) daalden de accountantskosten. De exacte accountantskosten over het boekjaar 2022 zijn nog niet bekend, aangezien de meeste jaarrekeningen van kleinere en middelgrote beursfondsen nog moeten worden gepubliceerd.

Onvoldoende keuzevrijheid 
De afname van het aantal OOB-accountants (voor Organisaties van openbaar belang) heeft geleid tot ongezonde marktverhoudingen. Er is voor beursfondsen onvoldoende keuzevrijheid. Idealiter zouden beursfondsen moeten kunnen kiezen uit tenminste drie offertes van accountantskantoren. Dat zou de mogelijkheid scheppen om te onderhandelen over de voorwaarden van de dienstverlening, de tarieven, de totale kosten van de controle, het traject en de te besteden uren. Door het geringe aantal OOB-accountantskantoren is die keuze er op dit moment niet. Een aantal beursfondsen is zelfs niet in staat om één accountantskantoor te engageren. Nederland kent momenteel maar zes OOB-accountantskantoren die beursfondsen mogen controleren. 

Vereniging MidkapNL acht de sterke stijging van accountantskosten voor kleine en middelgrote beursfondsen zorgelijk. De kosten van beursnotering nemen daarmee sterk toe hetgeen de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt verkleint. 

Vereniging MidkapNL zal deze onderzoeksresultaten voorleggen aan de Minister van Financiën en de Autoriteit Consument en Markt en hen verzoeken aan de problematiek van de ongezonde marktverhoudingen in de accountancysector aandacht te besteden. 

Lees ook: Accountancy wordt fors duurder dit jaar
 

Gerelateerde artikelen