Verdachte vast na wegsluizen miljoenen

Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor 14 dagen.

De man en aan hem gelieerde ondernemingen worden verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift en witwassen in de periode van 2013 tot en met heden. Hij zou miljoenen hebben onttrokken aan zijn bedrijven in het zicht van een faillissement.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte van een voormalig werkgever van de man in 2015. De verdachte zou met zijn voormalig werkgever een beleggingsbedrijf hebben opgericht, dat belegde in Amerikaanse levensverzekeringen. Toen het bedrijf eind 2014 failliet ging hadden schuldeisers voor meer dan 150 miljoen euro vorderingen uitstaan bij het bedrijf. Het vermoeden is dat de verdachte meer dan 9 miljoen US dollar heeft onttrokken aan het faillissement.

Om de onttrekkingen te verhullen heeft de verdachte vermoedelijk valse documenten opgemaakt. Circa 4,8 miljoen dollar zou zijn onttrokken als ‘managementfee’. Het document waarin staat dat verdachte recht heeft op de fee, is later valselijk opgemaakt, zo is het vermoeden. Nog eens 4,2 miljoen dollar is achtergehouden na het in het zicht van het faillissement verstrekken van een lening van circa 22 miljoen dollar aan een ander bedrijf van verdachte. Circa 18 miljoen dollar werd na het faillissement terugbetaald, maar bijna 4,2 miljoen keerde niet terug. Op basis van een vermoedelijk achteraf opgestelde ‘side-letter’ bij de lening, stelde verdachte recht te hebben op de 4,2 miljoen dollar als vergoeding. Het OM vermoedt dat die side-letter vals is.

De man staat internationaal gesignaleerd door de autoriteiten op Bermuda, omdat de man ook daar verdacht wordt van strafbare feiten.

Faillissementsfraude is ernstig
Wanneer de boedel van een failliet bedrijf wordt weggesluisd, worden de schuldeisers extra benadeeld. Het handhaven van de ‘spelregels’ bij het afwikkelen van een faillissement is een van de pijlers voor een gezond financieel economisch stelsel. Faillissementsfraude is een maatschappelijk probleem en kost de hele maatschappij veel geld. Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. Om te zorgen dat burgers en bedrijven vertrouwen kunnen hebben in het handelsverkeer is de aanpak van faillissementsfraude van groot belang.

(bron: OM)

 

Gerelateerde artikelen