‘Verbod Belastingdienst op afschrijven ammoniak- en dierrechten ingetrokken’

Het verbod op afschrijven op ammoniak- en dierrechten wordt door het kabinet ingetrokken. Eerder dit jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst de afschrijving van dier- en ammoniakrechten niet meer accepteerde, wat tot protesten leidde bij agrarisch ondernemers. De agrarische accountantskantoren verenigd in VLB waren het ook niet eens met dat besluit en het CDA stelde Kamervragen.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) laat nu weten dat het kabinet het verbod intrekt. De NVV trok samen met LTO vakgroep Varkenshouderij in Den Haag direct aan de bel toen bekend werd dat de Belastingdienst de aftrekbaarheid van investeringen in dierrechten en ammoniakrechten zou afschaffen.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst de afschrijving van dier- en ammoniakrechten niet meer accepteerde. LTO Nederland noemde de lastenverzwaring voor pluimvee- en varkenshouders door het niet meer kunnen afschrijven op de waarde van dierrechten ‘onacceptabel’. De organisatie drong er in een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën op aan om het besluit, om de afschrijving op de waarde van rechten te stoppen, terug te draaien.

Ook de agrarische accountantskantoren Abab, Countus, Flynth, Alfa en Accon avm, die samenwerken binnen de branchevereniging VLB, waren het niet eens met het beleid van de Belastingdienst. De accountantskantoren spraken af dat zij bij hun klanten in de veehouderij de productierechten als afschrijvingspost zouden blijven opvoeren, ook al stelde de Belastingdienst dat dit bij de aangifte over 2014 niet mocht. CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten door veehouders.

De NVV en LTO zeggen blij te zijn dat het kabinet de maatregel heeft ingetrokken.

Gerelateerde artikelen