Vennootschapsbelasting belast met 10,5 procent rente

De lagere rente uit de coronacrisis is op 1 maart verleden tijd.

Tijdens de coronacrisis verlaagde de Belastingdienst tijdelijk de belastingrente op vennootschapsbelasting. Die fiscale luwte is weer voorbij. De rente op te betalen vennootschapsbelasting is nu weer gekoppeld aan de marktrente.

Dat betekent dat op 1 maart de rente voor vennootschapsbelasting wordt verhoogd van acht naar 10,5 procent. Deze rente is van toepassing als de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar vaststelt. Het verhoogde rentetarief geldt derhalve per 1 juni in het jaar nadat de winst uit vennootschap is genoten.

Ook als de vennootschapsbelasting wordt betaald voor de uiterste betaaldatum, dan wordt de rente nog in rekening gebracht.
 

Gerelateerde artikelen