‘Veerkracht pluimveesector werpt vruchten af’

De Nederlandse pluimveesector is een veerkrachtige sector. In krap 1,5 jaar tijd is de omschakeling gemaakt van regulier vlees naar conceptvlees. In de supermarkt hebben anonieme, niet onderscheidende producten plaatsgemaakt voor een variatie in pluimveevleesproducten. Voor de vleeskuikenhouderij zijn de vooruitzichten op een gezond rendement gunstig, mede dankzij de lage voerprijzen. Dit in tegenstelling tot de broedeimarkt, die meer tijd nodig heeft om zich te herstellen, zo blijkt uit het kwartaalbericht Pluimvee dat de Rabobank vandaag heeft gepubliceerd.

Onderscheidend en samenwerken

De omschakeling van regulier vlees naar conceptvlees is te danken aan marktgericht denken en doen van ondernemers in de pluimveesector. Nieuwe samenwerkingen, binnen en buiten de keten, zijn aangegaan en productiesystemen zijn aangepast. "Behalve dat concepten en productie op elkaar afgestemd moeten zijn, is het de kunst om vraag en aanbod goed aan te laten sluiten”, licht Jeroen van den Hurk, sectormanager Pluimvee bij de Rabobank toe. “Meer regie in de keten kan ook hier bijdragen aan stabiliteit en continuïteit. De reguliere vleeskuikenhouderij ontkomt er niet aan om keuzes te maken. Kiezen voor nieuwe onderscheidende producten, bijv. die inspelen op gezondheidsclaims of minder gebruik van antibiotica, bieden meer toekomstperspectief. Daarnaast helpt het om weg te blijven uit het (internationale) kostprijsgevecht”, zo verwacht Van den Hurk.

Vleeskuikens

Voor de vleeskuikenhouderij blijft de de marktsituatie in Nederland gunstig. De daling van de voerprijs met 8% ten opzichte van een jaar eerder draagt bij aan een hoger rendement. Op Europees niveau lagen de marges in het eerste kwartaal boven het niveau van vorigjaar. De marktpositie van leveranciers verbetert als gevolg van de daling van het aanbod van pluimveevlees.

Broedeieren

De versnelde groei van welzijnsconcepten in de pluimveevleesproductie en de hoge behaalde rendementen steeg het aantal moederdieren. Voor conceptvlees zijn minder en ander type kuikens nodig. De binnenlandse vraag zal structureel afnemen. Per saldo is meer export nodig. De Rabobank ziet wel mogelijkheden voor herstel van vraag en aanbod, maar dat vraagt meer tijd. Meer regie in de keten kan helpen om de balans in vraag en aanbod te managen.

•  Kwartaalbericht Pluimvee

Gerelateerde artikelen