Veel organisaties investeren in blockchain

De ontwikkeling van de blockchain-technologie is in volle gang en veel bedrijven onderzoeken de meerwaarde ervan.

Bijna de helft van het Nederlandse bedrijfsleven investeert aankomend jaar in blockchain, maar het kennisniveau rondom de technologie laat te wensen over. 53 procent van de Nederlandse IT-beslissers beoordeelt het eigen kennisniveau van blockchain ondermaats. 

Dit blijkt uit het Future of IT-onderzoek onder bijna 400 (mede)beslissers in IT, in opdracht van Topicus

38 procent van de IT-beslissers geeft aan dat blockchain een wezenlijke meerwaarde heeft voor hun organisatie ten opzichte van bestaande technologieën. Maar om de implementatie in goede banen te leiden, moet nog veel in kennis worden geïnvesteerd. Slechts 12 procent van de IT-beslissers weet namelijk hoe blockchain werkt. 

Om toch de nodige kennis binnen te halen, koopt ruim 2 op de 5 organisaties dit in bij bureaus of middels trainingen. Een kwart geeft aan vooral zelf nieuwe dingen uit te proberen. Daan Dijkhuizen, CEO Topicus: “Inmiddels is de blockchain een gespreksonderwerp in de boardroom. Toch is de drempel naar concrete toepassingen vanwege het kennisgebrek nog hoog. Het is logisch dat je kennis in huis haalt; de technologie is ook complex. Daarbij moet niet vergeten worden dat die kennis ook geborgd wordt.”

Blockchain in de accountancy
De NBA-kennisgroep Accountech heeft het technologielandschap voor het accountantsberoep in kaart gebracht. De kennisgroep heeft met behulp van het zogenoemde '3 horizons van innovatie'-model van McKinsey het relevante technologielandschap in kaart gebracht. In drie subgroepen – bedrijfsleven, grote en middelgrote/kleinere kantoren – zijn de technologieën ‘geplot’. In horizon één staat welke technologie nu al bestaat en vaak wordt toegepast. Horizon twee laat zien welke technologie beschikbaar is, maar nog niet of beperkt wordt toegepast door de beroepsgroep. Nieuwe technologie, die nog niet wordt gebruikt binnen het accountantsberoep, is te vinden in horizon drie. Blockchain is te vinden in dit gebied. 

Maar de verwachting van veel experts is dat het onvermijdelijk is dat het ingezet gaat worden.

Lees ook: 'Triple entry bookkeeping via blockchain gaat er komen'

[avg-advertorial slug=”ontdek-de-nieuwe-wereld-van-blockchain”]
Fraude en cybercrime
Blockchain schept hoge verwachtingen bij beschermen tegen fraude en cybercrime 
De verwachtingen van de technologie zijn vooral hooggespannen als het gaat om een betere bescherming tegen fraude en cybercrime, gevolgd door het efficiënter kunnen inrichten van werkprocessen. 

“Ondanks alle verwachtingen, is het vertrouwen in blockchain onder IT-beslissers nog niet optimaal. Terwijl een decentrale database in een blockchain juist minder kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf. Gegevens die via een blockchain worden verwerkt en opgeslagen, zijn door en sterke encryptie betrouwbaarder en beter beveiligd. Ook is de controleerbaarheid van wijzigingen inzichtelijk, waardoor je als organisatie eenvoudiger kunt voldoen aan wet- en regelgeving. Investeren in blockchain kan voordelen brengen op het gebied van schaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid én kostenbesparing”, aldus Dijkhuizen.

1 op 10 organisaties investeert 100.000 euro of meer in blockchain 
Bijna één op de vijf organisaties past blokchain momenteel al toe in bestaande bedrijfsprocessen; in de meeste gevallen gaat het dan om logistieke processen en het vastleggen, beheren en beschermen van data. Dit zijn met name organisaties in de financiële- en zakelijke dienstverlening met meer dan 250 werknemers. Maar ook binnen kleinere organisaties is de ambitie er; bijna de helft van het MKB geeft aan ernaar te streven om een vorm van de technologie te integreren. 

De investeringsbedragen van organisaties die aankomend jaar geld steken in blockchain, variëren van 10.000 euro tot meer dan een ton. 1 op de 10 organisaties reserveert komend jaar zelfs meer dan 100.000 euro voor de toepassing. Dijkhuizen: “Het advies is om komend jaar zeker een budget te alloceren om mee te doen in de blockchain-beweging. Met alleen kennis kom je er niet, je moet investeren én experimenteren. Dat is de enige manier om de trend te snappen en de impact en relevantie voor jouw organisatie te kunnen bepalen.” 

Gerelateerde artikelen