Veel niet-OOB-kantoren voeren veranderingen door

Er zit vooruitgang in het doorvoeren van verbetermaatregelen om de controlekwaliteit te verbeteren. Ook bij niet-OOB-kantoren.

In januari van dit jaar startte een themaonderzoek onder niet-oob-kantoren die nog geen maatregelen hadden ingevoerd ter verbetering van de controlepraktijk. 

Dit themaonderzoek, dat werd uitgevoerd door de Raad voor Toezicht en de SRA, heeft ertoe geleid dat nagenoeg al deze niet-OOB-kantoren maatregelen hebben ingevoerd om de controlekwaliteit te verbeteren.

Tegelijkertijd hebben ook de andere niet-OOB-kantoren grote stappen gemaakt. Meer dan de helft van de kantoren rapporteert al meer dan 90 procent van de verbetermaatregelen ingevoerd te hebben (in januari was dat nog 20 procent). 82 procent van de niet-OOB-kantoren (in januari was dat nog 75 procent) heeft inmiddels meer dan 75 procent van de maatregelen ingevoegd.

Analyse
Hoewel er dus vooruitgang is bij de implementatie van de maatregelen gaat de projectgroep niet-OOB-accountantsorganisaties analyseren met welke maatregelen kantoren moeite hebben bij de implementatie. Na deze analyse wordt bekeken hoe de implementatie van de achterblijvende maatregelen kan worden bevorderd. Het geven van begeleiding aan kantoren is een van de mogelijkheden. Tevens wordt bekeken of er thema’s zijn die door niet-oob-kantoren opgepakt kunnen worden om de controlekwaliteit te verbeteren. Tenslotte moet ook nog de effectiviteit van de maatregelen worden bekeken.

Bijeenkomst
In het najaar organiseert de projectgroep niet-OOB een bijeenkomst voor niet-OOB kantoren. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de analyse en de wensen van de kantoren met betrekking tot guidance. Ook krijgen kantoren de gelegenheid input te geven over thema’s die de controlekwaliteit kunnen verhogen.

Transparantie
Sinds 24 juni is de voortgang per kantoor zichtbaar gemaakt op de NBA-website. Zo is ook voor de buitenwereld duidelijk welke kantoren werk hebben gemaakt om het vertrouwen in het functioneren van accountants terug te winnen en de kwaliteit te vergroten (https://toekomst.nba.nl/niet-oob-overzicht). 

Gerelateerde artikelen