‘Veel internationaal actieve bedrijven missen inzicht in financiële prestaties buitenlandse vestigingen’

Het verkrijgen van inzicht in en controle over de financiële prestaties van buitenlandse vestigingen is nog steeds één van de grootste uitdagingen van succesvol internationaal ondernemen. Dit blijkt uit een onderzoek van Exact onder 520 Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn en de ervaringen van Mandaat, een interim management bureau voor internationale managers. Het onderzoek laat zien dat ruim 35 procent van de Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn, nog steeds inzicht mist in bepaalde bedrijfsonderdelen.

Andere uitdagingen die Nederlandse bedrijven hebben bij succesvol internationaal ondernemen, zijn het vinden van het juiste lokale management en het creëren van het juiste operationeel ontwerp van de buitenlandse vestiging.

Real time-inzicht bij 14 procent bedrijven

Als bedrijven die internationaal actief zijn, worden gevraagd hoe goed hun inzicht is in de financiële gegevens, geeft slechts 14 procent aan volledig en real time-inzicht te hebben in alle bedrijfsonderdelen. 20 procent heeft wel gedetailleerd inzicht, maar niet real time en ruim 30 procent geeft aan het heel lastig te vinden precies te weten wat er gebeurt. 

Inzicht in financiële prestaties

Jarno van Hurne, Product Marketing Director bij Exact: ‘Wij zien vaak dat de financiële administratie van iedere buitenlandse vestiging op een andere manier wordt bijgehouden. Dat komt omdat standaarden per land vaak sterk verschillen en is een grote uitdaging bij internationaal ondernemen met soms vervelende gevolgen. Dit is op te lossen met de inzet van een gestandaardiseerd, schaalbaar financieel systeem waarin de data van alle landen te vinden is. Verder moet het systeem te gebruiken zijn in de lokale taal en moet de lokale wetgeving erin verwerkt zijn. Bedrijven die erin slagen real time-inzicht te krijgen in de financiële prestaties van buitenlandse vestigingen zijn succesvoller omdat ze de juiste sturing en controle kunnen geven aan de managers ter plaatse.’

Lokaal management

Het vinden van het juiste lokale management is een andere uitdaging waar bedrijven die internationaal zaken doen mee te maken krijgen. Uit de analyse blijkt dat managers die de lokale gebruiken en omstandigheden kennen, maar ook voeling hebben met de cultuur op het hoofdkantoor in Nederland, vaak de beste match zijn voor Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen. Deze managers staan garant voor de kwaliteit die nodig is om tot effectief strategisch en operationeel management te komen. Tegelijkertijd spreken deze bruggenbouwers de taal en kennen ze de lokale normen, waarden en wetgeving.

Juiste operationeel ontwerp

De analyse laat ook zien dat internationaal succesvolle bedrijven vaak de juiste middenweg weten te vinden tussen volledig standaardiseren of de lokale werkwijzen overnemen. Zij gaan niet te rigide om met het opleggen van de werkprocessen en de organisatiestructuur van het hoofdkantoor en geven de lokale managers de nodige vrijheid. Zo krijgt de lokale manager de gelegenheid buiten de core business van het bedrijf nieuwe kansen te creëren. Dit levert vaak veel voordelen op voor de onderneming. Janco Duvekot, Manager ‘Flexpats’ bij Mandaat: ‘Uit het onderzoek blijkt dat gebrekkige controle en beperkt inzicht in de risico’s en prestaties van een buitenlandse vestiging nog steeds een van de voornaamste uitdagingen is bij internationaal ondernemen. Gebruik van de juiste business software helpt bedrijven deze uitdaging te overwinnen. Goede communicatieschakels en informatie-uitwisseling tussen de buitenlandse vestiging en het hoofdkantoor spelen daarbij tevens een belangrijke rol. Een ervaren internationale interim manager kan uitkomst bieden bij het vinden van het juiste lokale management. Deze kan de brug slaan tussen het hoofdkantoor en de buitenlandse vestiging, zodat het bedrijf succesvol verder kan uitbreiden in het buitenland.’

Gerelateerde artikelen