Veel bedrijven laks met business continuity management

Rampen, of de dreiging daarvan, zijn een gegeven voor elke onderneming. Volgens een recent rapport van Gartner heeft 86% van alle organisaties in de afgelopen 24 maanden wel eens een rampenplan nodig gehad.
Als uitwerking van het algemene risicobeheer zou elke organisatie dan ook serieus en professioneel moeten doe aan ‘business continuity management’ of BCM, om zeker te zijn dat er in elk geval doorgewerkt kan worden, wat er ook gebeurt.
 
Gartner’s BCM report behandelt wat BCM inhoudt, wat de meest gemaakte fouten en tekortkomingen op dat vlak zijn. Daarnaast worden methoden aangereikt om te meten en monitoren of de BCM op en in orde is; en wordt uitgelegd hoe ver men in de toekomst moet kijken, wanneer de organisatie besloten heeft de BCM serieus aan te pakken en te verbeteren.
Het rapport, BCM Survey Provides Program Posture and Maturity Improvement Actions for BCM Leaders in 2015 is te downloaden via www.gartner.com/ of wellicht via http://www.itwhitepapers.com/.
 
Enkele van de belangrijkste bevindingen zijn:
  • De BCM-programma’s van de meeste organisaties hebben een veel te korte horizon: 75% plant voor een week of minder;
  • 86% van de organisaties heeft de afgelopen twee jaar zo’n ramp te verduren gekregen;
  • De meeste bedrijven hebben geen idee of hun plan wel adequaat is. Slechts een op de drie oefent en leert daarvan; slechts 30% heeft metrieken voor de status en slechts 27% gebruikt scorecards. Bijne de helft vertrouwt geheel en al op audit-rapporten.
Het rapport geeft ook een aantal tips om uw eigen BCM op hoger peil te brengen.
Gerelateerde artikelen