VEB: Meer transparantie over functioneren accountant bij malversaties

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil dat er meer transparantie komt over het functioneren van de accountant bij een faillissement en/of fraude. Dat zegt de vereniging in een reactie op de consultatie van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties.

De VEB staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen in het Wetsvoorstel, maar komt met drie suggesties:

•    De vereniging wil meer duidelijkheid over de transparantie en informatie die de accountant kan of moet bieden op de AvA en in de uitgebreide accountantsverklaring;

•    De VEB wenst meer transparantie over het functioneren van de accountant bij een faillissement en/of fraude. Daartoe dient een rechterlijke procedure te worden ontworpen overeenkomstig de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer zodat de gebruiker van de jaarrekening inzage kan krijgen in het controleproces dat heeft geleid tot afgifte van de goedkeurende verklaring; en

•    De VEB wenst een uitbreiding van de rol van de accountant bij het signaleren van fraude en het rapporteren over continuïteit. Daarvoor dient ook de rapportageverplichting van de onderneming te worden uitgebreid.

 

Reactie VEB op consultatie Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Gerelateerde artikelen