VEB daagt Steinhoff voor rechter wegens misleidende jaarrekening

De VEB heeft vandaag meubelgigant Steinhoff voor de rechtbank Amsterdam gedaagd wegens onrechtmatig handelen jegens haar aandeelhouders.

Steinhoff heeft onjuiste en misleidende informatie over de onderneming openbaar gemaakt in minimaal twee jaarrekeningen (2015 en 2016) en diverse persberichten. Ook heeft Steinhoff ten onrechte vastgehouden aan de juistheid van deze informatie.
 
Als gevolg van de misleiding hebben beleggers tegen een te hoge beurskoers aandelen Steinhoff gekocht en/of aangehouden. Nadat het nieuws over de boekhoudkundige onregelmatigheden bekend werd kelderde de beurskoers van Steinhoff met bijna 90 procent. De koersschade voor beleggers loopt in de miljarden euro’s.
 
Gebeurtenissen
Op 6 december 2017 zijn bij Steinhoff grootscheepse boekhoudkundige onregelmatigheden geconstateerd met betrekking tot waarderingen bij bepaalde activa. Deze Europese activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.
 
CEO Markus Jooste stapte direct op na het bekend worden van het schandaal. Steinhoff heeft inmiddels aangifte tegen hem gedaan op verdenking van corruptie.
 
Op 13 december 2017 verklaarden Steinhoff en haar accountant Deloitte dat de jaarrekening over 2016 moet worden herzien. Steinhoff maakte vervolgens op 2 januari 2018 bekend dat beleggers ook niet langer op de jaarcijfers over 2015 mogen afgaan.
 
Collectieve actie
De procedure op basis van art. 3:305a BW vindt plaats in Nederland omdat Steinhoff statutair gevestigd is in Amsterdam.
 
De VEB verzoekt de rechtbank te verklaren dat Steinhoff onjuiste en misleidende mededelingen heeft gedaan in de jaarrekeningen over 2015 en 2016, de prospectussen die zijn gepubliceerd in de aanloop naar de beursnotering in Frankfurt op 7 december 2015 en in diverse persberichten.
 
Het betreft onrechtmatig handelen jegens aandeelhouders die tussen 7 augustus 2015 en 6 december 2017 Steinhoff aandelen hebben gekocht en/of aangehouden en deze op 7 december 2017 nog in bezit hadden. De periode van onrechtmatig handelen zal mogelijk een nog langere periode omvatten. Dit zal onderwerp van de rechtsstrijd zijn.

Gerelateerde artikelen