VEB: Accountant bezorgd over tekortkomingen interne controle bij KPN

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) meldt dat PwC een 'kritische noot' kraakt over de interne controle bij KPN. Een aantal belangrijke controlewaarborgen waren bij KPN nog niet ingevoerd of ‘deficiënt'.

PwC schrijft in haar verklaring bij de jaarrekening van KPN over boekjaar 2014 dat het telecombedrijf een ‘rationalisatie’ heeft uitgevoerd van haar interne controleraamwerk. Daardoor was een aantal controlewaarborgen ‘nog niet geïmplementeerd of waren deficiënt’.

Vooral ‘voor enkele omzet gerelateerde processen’ was sprake van ontbrekende of ontoereikende waarborgen, zo schrijft PwC in haar accountantsverklaring die is opgenomen in het jaarverslag van het telecombedrijf. Deze kritische noot van PwC waar de VEB op duidt, is te vinden op pagina 183 van het jaarverslag van KPN (zie bijlage hieronder).

Gerelateerde artikelen