V&A: Accreditatie Frauderisicofactoren

V&A is door de NBA geaccrediteerd voor de verplichte permanente educatie Frauderisicofactoren. Deze training hangt samen met maatregel 4.4 uit het rapport ‘In het publiek belang’.

Vanuit het curriculum kent deze training de volgende speerpunten: 

  • het onderkennen van frauderisicofactoren in de planningsfase van de controle; 
  • het inbedden van deze factoren in een risico-gestuurde controleaanpak;
  • communicatie met governance organen over frauderisicofactoren.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen