UWV vliegt uit de bocht door administratieve druk

Bijna driehonderd dossiers van keuringsartsen staan vol fouten.

De rapportages van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen bij uitkeringsinstantie UWV laten te wensen over door onder meer de administratieve druk die er op artsen ligt. Tijdens controles is de conclusie daarom vaak dat de arts in het dossier niet goed genoeg heeft onderbouwd hoe hij tot die beoordeling is gekomen.

  • Bijna driehonderd onderzochte dossiers van keuringsartsen rammelen
  • UWV slaagt er niet in om goed vast te stellen hoeveel uur mensen nog kunnen werken
  • Richtlijnen voor administratieve druk zijn te strikt bij UWV
  • De uitvoeringsinstantie van de sociale zekerheid probeert haar leven te beteren

“We hebben gezegd: dat moet anders”, stelt de woordvoerder over die bij te houden administratie. De uitkeringsinstantie is bij zichzelf nagegaan of de richtlijnen voor de administratieve druk niet te strikt zijn. “We zien nu in nieuwe evaluaties dat het beter gaat.”

Volgens het AD controleerde het UWV in 2023 met een steekproef 293 dossiers, waarin onder meer getoetst werd hoeveel uren mensen nog kunnen werken. In meer dan de helft van de gevallen gaat dit niet goed, constateerde de krant op basis van interne stukken. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Onvolledige medische gegevens

Dat zou onder meer komen omdat niet bekend is of er goed onderzoek is gedaan door de verzekeringsarts en medische gegevens niet volledig zijn opgevraagd. Het AD stelt dat de meeste fouten gemaakt worden bij telefonische spreekuren en bij mensen met psychische stoornissen.

De woordvoerder erkent dat er weleens fouten worden gemaakt, maar kan geen aantallen noemen. Mensen die vinden dat ze onjuist beoordeeld zijn, kunnen bezwaar aantekenen, legt de woordvoerder uit.

Ook doet het UWV er naar eigen zeggen van alles aan om de kwaliteit te waarborgen, door “in veel gevallen” een vierogenprincipe te hanteren en complexe zaken door verschillende artsen te laten beoordelen. “Op die manier willen we voorkomen dat er fouten worden gemaakt.” (ANP)

Ondanks dalend verzuim neemt langdurig verzuim toe

Gerelateerde artikelen