Uurtarief nog de norm bij accountants- en administratiekantoren

21 procent van de kantoren hanteert één prijsmodel, waarvan meer dan 60 procent op uurbasis.

In 2020 hebben 377 kantoren aangesloten bij NOAB en/of Fiscount deelgenomen aan de 10e editie van de benchmark kantoorcijfers. Dit is representatief genoeg om uitspraken te doen over de gehele markt. Doel van de benchmark is om de aangesloten kantoren te voorzien van relevante vergelijkingsinformatie om inzicht te krijgen in de eigen cijfers en voor uitzicht op verbetering.

Investeren in ICT
Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten duidelijk zien dat ze investeren in ICT. De totale kosten in 2019 stijgen met gemiddeld 5 procent, maar de ICT-kosten met 14 procent. Daarmee stijgt het percentage dat de ICT-kosten uitmaken van de totale kosten van 5,7 procent naar 6,7 procent.

Hoewel nog steeds klein in vergelijking met de personeelskosten, neemt het belang van ICT toe. De omzetgroei vlakt af (van 7,5% vorig jaar naar 4,6% dit jaar). De personele bezetting in 2019 steeg met 3,6 procent, waarbij een productiviteitsverbetering te zien is van 1,0 procent.

Lichte stijging behalen norminkomen
Het aantal kantoren dat onvoldoende resultaat voor managementbeloning behaalt om per fte management 60.000 euro te verdienen, is licht gestegen. Vorig jaar was dit aan de orde bij 27 procent van de kantoren, nu is dat het geval bij 29 procent. Bij kantoren tot en met 2 fte zien we dat 54 procent verlies maakt als van de standaard managementfee wordt uitgegaan. 

Het grootste deel van de omzet wordt nog steeds gehaald uit administratieve dienstverlening en het samenstellen van jaarrekeningen, maar de omzet uit overige advisering laat een sterke groei zien.

Gemiddelde kantoor
Het gemiddelde kantoor (op basis van 377 deelnemers, waarvan 359 met financiële cijfers over 2019) heeft in 2019 een omzet van 539.400 euro en is 5,9 fte groot, waarvan 1,6 fte eigenaar/vennoot/aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor heeft in totaal 180.700 euro aan resultaat vóór managementbeloning. Het gemiddelde kantoor investeert 30.900 euro (6,6% van de omzet) in ICT en 211.000 euro (45% van de omzet) in personeel. Het gemiddelde kantoor keert 135.000 euro uit aan haar eigenaren.

Administratief werk levert nog steeds grootste deel omzet
Het grootste deel van de omzet (in totaal 62%, tegen 61% in het onderzoek van 2019) wordt nog steeds behaald met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen. Maar het aandeel van deze werkzaamheden in de omzet neemt af ten gunste van de omzet uit overige advisering. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bedraagt 19 procent. De omzet fiscale en overige (strategische) advisering omvat nog steeds 17 procent van de omzet, waarbij de omzet overige advisering met 9 procent groeit. Langzaam maar zeker neemt strategische advisering een belangrijkere rol in.

Grote verschillen tussen groepen van gelijke omvang
De declarabiliteit blijft stabiel op 75 procent. De omzet per medewerker (inclusief kantoorhouder) stijgt licht, met 3,5 procent tot 93.300 euro. De verschillen tussen groepen van gelijke omvang zijn echter groot. Kantoren met maximaal 1 fte en boven de 15 fte behalen de hoogste omzet per fte van meer dan 97.000 euro. Kleine kantoren met 1 tot 2 medewerkers behalen 81.000 euro omzet per medewerker en vanaf 3 medewerkers zit
de omzet per medewerker al op 87.000 euro. De kosten per medewerker bij grotere kantoren zijn ook hoger dan bij kleinere kantoren. Het resultaat voor managementbeloning is het hoogst bij kantoren zonder personeel. Gemiddeld halen zij een resultaat per medewerker (inclusief kantoorhouder) van 63.300 euro. 

Kantoren vanaf 16 medewerkers behalen een gemiddeld resultaat van 24.000 euro per medewerker. Het resultaat vóór managementbeloning per kantoorhouder is bij grotere kantoren echter veel hoger dan bij kleinere, tot wel 214.000 euro.

Prijsstelling
Qua prijsstelling blijkt dat het hanteren van een uurtarief nog steeds gebruikelijk is, vooral bij de grotere kantoren. Net als vorig jaar wordt dit gecombineerd met vaste prijzen, value pricing en abonnementen. 21 procent van de kantoren hanteert één prijsmodel (25% vorig jaar), waarvan meer dan 60 procent op uurbasis. 38 procent van de kantoren hanteert 2 prijsmodellen. Dit betekent dat 41 procent meer dan twee prijsmodellen hanteert. 72 procent van de kantoren hanteert een vorm van een vaste prijs, waarbij in 20 procent van de gevallen geen uurtarieven ernaast worden gehanteerd. Het volledig werken op basis van vaste prijzen/abonnementen stijgt daarmee slechts beperkt (met 2%).

Personeel en ICT-ontwikkelingen
Qua ICT-ontwikkelingen zien we dat steeds meer kantoren investeren in procesautomatisering via scan & herken en het inboeken zelf. Ruim 75 procent van de kantoren heeft dit uitgerold bij haar klanten (vorig jaar 65%) en 8 procent is of gaat daarmee bezig (vorig jaar 11%). Al met al een sterke stijging ten opzichte van 2019, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor de stijging in ICT-kosten. Boekhouden in de cloud wordt inmiddels door 84 procent van de kantoren gebruikt. Nieuwe vormen van dienstverlening, zoals data-analyse, benchmarking en KPI-dashboard ontwikkelen zich gestaag. 30 procent van de kantoren heeft inmiddels KPI-dashboards geïmplementeerd (vorig jaar 25%) en nog eens 17 procent zal dat dit jaar of volgend jaar doen. Van de kantoren stelt 82 procent tussentijdse cijfers op voor haar klanten. Het grootste deel (93%) doet dit in ieder geval per kwartaal.

Ruim driekwart van de kantoren gebruikt inmiddels een vorm van adviessoftware als hulpmiddel, tegen 38 procent vorig jaar. Dit kan ook één van de punten zijn die de hogere investeringen in ICT verklaren. Het is een signaal dat kantoren de volgende stap aan het zetten zijn; van efficiënter werken, en werken ‘in de actualiteit’ (dus de cijfers van de cliënt zijn redelijk ‘bij’) naar het ook daadwerkelijk iets doen met die actuele cijfers.

Branche ontwikkelt zich sterk
Het gemiddelde kantoor groeit qua omzet en resultaat vóór managementbeloning met 4,6 procent. Bovendien lukt het om personeel aan te trekken en meer omzet te halen uit strategische advisering. Kantoren investeren sterk in automatisering, ook in automatisering van activiteiten met een extra toegevoegde waarde, zoals KPI-rapportages. Het administratieve werk prevaleert nog sterk en biedt een goede basis. Al met al ontwikkelt de branche zich positief en is zij bezig met het leveren van meer toegevoegde waarde aan de klant. En dat werpt zijn vruchten af.

Gerelateerde artikelen