Urengroei in de flexbranche valt vrijwel stil

Na de relatief hoge groei van het aantal uitzenduren in de afgelopen vier jaar valt het groeitempo in 2019 sterk terug.

Het ING Economisch Bureau verwacht voor dit jaar een beperkte volumegroei van 1 procent. Dit komt vooral door de lagere economische groeiverwachtingen en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De flexbranche staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo zorgt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), waardoor onder andere flexwerkers duurder worden dan vast personeel, voor een verschuiving binnen de sector van payrolling naar uitzenden.

Urengroei valt vrijwel stil in 2019 en 2020
De volumegroei in de flexbranche lijkt over het hoogtepunt heen. In de afgelopen vier jaar bedroeg deze gemiddeld 9 procent per jaar bij een economische groei boven de 2 procent. Het ING Economisch Bureau verwacht voor 2019 een volumegroei van 1 procent, terwijl de groei in 2020 rond de 0 procent uitkomt en mogelijk zelfs omslaat naar een kleine krimp. De sterke daling van de volumegroei komt onder meer door een verwachte lagere economische groei en de schaarste aan personeel.

Hogere prijzen door krappe arbeidsmarkt
De aanhoudend krappe arbeidsmarkt biedt uitzenders ruimte om de prijzen te verhogen. Tot 2017 gebeurde dit nog mondjesmaat, maar in het topjaar 2018 stegen de prijzen in de flexbranche met circa 4 procent. Vanwege de aanhoudende krapte wordt voor 2019 wederom een prijsstijging verwacht, al is deze minder hoog dan in 2018.

Roerige tijden voor de flexbranche
De flexbranche staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Allereerst is daar de krappe arbeidsmarkt die mede door de vergrijzing voorlopig aanhoudt, omdat oudere werknemers uitstromen. Om aan de vraag naar flexwerkers te kunnen blijven voldoen moeten uitzenders zelf met oplossingen komen. Eén daarvan is het zelf opleiden van personeel. 

Daarnaast kan de sector winst behalen door uitzendkrachten te stimuleren meer uren per week of een langere periode als uitzendkracht te werken. Uit de Uitzendmonitor 2018 van de ABU blijkt dat uitzendkrachten gemiddeld 30 uur per week en 137 dagen per jaar werken. Verder heeft de sector te maken met concurrentie van online platformen als Deliveroo en Temper. Om concurrerend te blijven zal de sector in digitalisering moeten investeren.

Nieuwe wet zorgt mogelijk voor verschuiving binnen de sector
Een derde uitdaging betreft de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020. Met deze wet wordt flexibel personeel duurder ten opzichte van vast personeel. Dit heeft gevolgen voor de gehele flexbranche, al wordt naar verwachting vooral payrolling hard getroffen.

Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau stelt: “Aangezien de behoefte aan flexibel personeel bij bedrijven niet verdwijnt is de kans groot dat er een verschuiving in de vraag plaatsvindt van payrolling naar uitzenders en/of zzp’ers. Hoe groot dit effect zal zijn hangt mede af van de inhoud van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) voor zzp’ers, welke later dit jaar bekend wordt gemaakt.”

Gerelateerde artikelen