Update van COSO uitkomst voor duurzaamheidrapportage

Management accountants doen acht aanbevelingen aan financials.

Het IMA (Institute of Management Accountants) en het Commitee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commision (COSO) lanceren een bijgewerkt framework voor interne controle over duurzaamheidsrapportace (ICSR). Dit is een uitbreiding van het bestaande COSO Interne Controle – Geïntegreerd Framework (ICIF). 

Deze uitbreiding biedt handvatten voor interne controle op financiële en duurzame bedrijfsinformatie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het is toepasbaar voor de verplichtingen die de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stelt aan bedrijven.  

ICIF bestaat uit principes om vertrouwen in ESG/duurzaamheidsrapportage en duurzame besluitvorming op te bouwen. De principes zijn onderverdeeld in vijf componenten: controle van de omgeving, het vaststellen van concrete doelen, controle-activiteiten uitvoeren, gebruik van informatie en communicatie en tenslotte monitoren. 

IMA doet ook acht aanbevelingen voor finance professionals: 

 1. Cultiveer een cultuur waar iedereen verantwoordelijkheid neemt in het interne controleproces en het belang begrijpt van interne controle.
   
 2. Herevalueer het onderlinge verband tussen de purpose en de verschillende doelstellingen. Een missie – of purpose – stuurt de doelstellingen aan, dus het is belangrijk dat er een verband is.
   
 3. Installeer een cross-functioneel team om perspectieven en materiedeskundigheid te integreren bij het beoordelen van duurzaamheidsgerelateerde kwesties, meetmethoden en controles.
   
 4. Maak gebruik van bestaande expertise met de ICIF bij de toepassing van de reeds bestaande ICSR.
   
 5. Pas de processen toe die al bestaan als onderdeel van de interne controle op financiële rapportage, aangepast naar duurzaamheidsinformatie.
   
 6. Neem duurzame bedrijfsinformatie op in IT-platforms met gevestigde controles, om het vertrouwen te vergroten in data die voorheen werden verwerkt buiten de formele financiële controleomgeving.
   
 7. Bekijk duurzaamheid aan de hand van decision usefulness, en richt je op een kleine subset van meetgegevens die het belangrijkst zijn voor succes op de lange termijn.
   
 8. Begin vroeg: het kan tijd kosten om een controlesysteem te ontwerpen en te verfijnen dat de rapportagedoelstellingen volledig ondersteunt.
   
Gerelateerde artikelen