Unit4: ‘We gaan de goede kant op’

Al jaren is Roos Timmermans nauw betrokken bij SBR. ‘Vanuit Unit4 heb ik mij altijd ingezet voor een soepele implementatie van SBR. Ik sta er helemaal achter. We doen ook allemaal onze stinkende best om het tot een succes te maken; zowel de banken, de softwareleveranciers als een heel aantal intermediairs. Maar tegelijkertijd heb ik het idee dat we soms onnodige omwegen nemen. Daarom denk ik vanuit mijn betrokkenheid graag mee. Ik doe dat gevraagd en ongevraagd, want zo zit ik in elkaar.’

Advies 1.       Blijf met elkaar in gesprek 

‘Ik ben ervan overtuigd dat het proces beter zou verlopen als de verschillende partijen in de keten nog intensiever met elkaar in gesprek zouden raken, en dan met name over belangrijke besluiten. De banken hebben binnen SBR Banken het meest te zeggen. Daarna komen de softwareleveranciers en nog later in de keten de intermediairs en hun klanten; degenen voor wie we het daadwerkelijk allemaal doen. Als softwareleveranciers worden wij dus van beide kanten bestookt.’

‘Bovendien helpt het gesprek ook om binnen de keten meer begrip te kweken voor het nut van SBR. Ik zie dat sommige schakels binnen de keten op dit moment nog onvoldoende meebewegen. Veel partijen gaan op hun eigen manier met de hakken in het zand. Soms vraag ik mij af waarom, want SBR is efficiënt en betrouwbaar. Je zou denken dat deze voordelen helder zijn, maar ik merk dat de vraag voor iedere schakel heel sterk luidt: what’s in it for me? Natuurlijk moeten intermediairs voor software betalen en moeten ze meer gegevens vastleggen dan ze gewend waren. Er zijn talloze voordelen, maar je zult eerst moeten zaaien voordat je kunt oogsten. Ik vind het onvoorstelbaar dat sommige accountantskantoren geen kredietaanvragen meer willen doen. Ze zeggen hun klanten simpelweg: ‘Ga zelf maar naar SBR Banken en bel hen bij vragen.’ We gaan met ons allen wel de goeie kant op, maar dit helpt niet mee.’

Advies 2.       Zorg dat iedereen profijt heeft

‘Als je samen iets goeds wilt realiseren moet ook de hele keten ervan kunnen profiteren. We hebben binnen SBR te maken met een ingewikkeld samenspel van partijen: private en publieke ondernemingen, banken, softwareleveranciers, aandeelhouders. Zij hebben deels dezelfde, maar ook deels tegengestelde belangen. Als Unit4 zijn wij totaalleverancier, dus we moeten hoe dan ook mee. Maar we hebben wel heel veel investeringen gedaan die we ooit moeten gaan terugverdienen. Ik zou wel willen weten wanneer dat moment zich gaat aandienen. Dat is niet alleen belangrijk voor onszelf, maar ook uit oogpunt van aantallen aansluitingen, waar het in the end allemaal om draait. Om partijen te kunnen overtuigen, moet je wel kunnen aantonen wat SBR hen brengt.’

Advies 3.       Denk meer vanuit gebruikersgemak

‘De onderliggende techniek van SBR is heel complex. Dat maakt het voor softwareleveranciers moeilijk om alles te automatiseren. Theoretisch is goed over alles nagedacht, dat zie ik wel. Maar wij kijken vanuit gebruiksvriendelijkheid en dan zie ik nog wel verbeterpunten. Daar komt bij dat de Nederlandse taxonomie, waarop de Bankentaxonomie is gebaseerd, nogal eens wijzigt. Soms kost het doorvoeren van een ogenschijnlijk eenvoudige wijziging softwareleveranciers veel tijd.’

Advies 4.       Wijk niet af van standaarden

‘Als je spreekt van een standaard, maak iets dan ook standaard. Ik ben er voorstander van dat uitvragende partijen duidelijke keuzes maken en dat we ‘rule-based’ gaan werken in plaats van ‘principle-based’. Het zou erg handig zijn als wij duidelijke specificaties kregen en niet honderd varianten van verschillende uitvragende partijen moeten ondersteunen. Dat er zoveel varianten zijn, bleek al toen wij de KvK in 2007 faciliteerden met een generieke opzet. Toen de banken later aanhaakten, bleek er toch veel van elkaar af te wijken.’

‘Heb je eenmaal standaarden, committeer je dan aan een beslissing. Dat kan gemakkelijk als er een centraal orgaan komt dat eigenaarschap neemt en toeziet op deze standaarden. Ik vind polderen heel leuk, maar het leidt er wel toe dat afspraken moeilijk tot stand komen. Banken zouden veel meer moeten voorschrijven en minder ruimte voor eigen interpretatie moeten overlaten. Wil je SBR succesvol maken, conformeer je dan ook allemaal aan dezelfde regels. En beschouw standaard als standaard.’

Advies 5.       Zorg voor een stabiele taxonomie

‘Wat ons zou helpen, was als definities binnen de KvK en de Belastingdienst geharmoniseerd zouden zijn. Nu zitten er soms hiaten in, waardoor wij moeten gaan bedenken hoe we ze oplossen. Natuurlijk begrijp ik dat er jaarlijkse updates zijn op de taxonomie. Wijzigingen in wet- en regelgeving leiden vanzelfsprekend tot aanpassingen, maar technische wijzigingen dienen vaak alleen de taxonomie-beheerder en betekenen voor alle softwareleveranciers extra werk. Daar komt bij dat er wijzigingen worden doorgevoerd zonder versiebeheer toe te passen, waardoor wij een nieuwe versie niet kunnen herkennen en vernieuwen. En ook is de uitvraag op basis van de taxonomie altijd gebaseerd op het afgelopen boekjaar. Nieuw geïntroduceerde elementen in de taxonomie zijn dan niet geregistreerd of mogelijk geweest in reeds bestaande software. Het releasebeleid van een nieuwe taxonomie zou toekomstgericht moeten zijn, zodat softwareleveranciers op tijd kunnen voorsorteren.’

Roos is niet uitsluitend kritisch. Verre van dat. ‘Ik geloof in SBR en draag het conceptueel een warm hart toe. SBR is een heel logische stap is. Voor overkloppen heb je mensenhanden nodig en dat kost tijd. Maar dat is nog niet het ergste; de kans op fouten is gewoon te groot. Natuurlijk is het voor mij gemakkelijk praten, gemakkelijk adviezen geven. Wat mij bezighoudt, is de vraag waar te beginnen om SBR helemaal op de rit te krijgen en in het voordeel van iedere betrokkene. Misschien willen we wel te veel? Willen we te hard, te snel gaan? Vergelijk het met vrachtcontainers. Het duurde dertig jaar voordat containervervoer overal ter wereld naadloos op aan elkaar aangesloten was. SBR heeft ook tijd nodig. Ik weet zeker dat we over vijf jaar niet begrijpen waarom we hier nu zo moeilijk over deden.’

(SBR Banken)

Lees ook:

[avg-advertorial slug=”kom-naar-de-accountancy-expo-op-18-juni-2019″] 

Gerelateerde artikelen