Uitstoot broeikasgassen piekt

CSDDD en CSRD

De uitstoot van broeikasgassen door energieverbruik bereikte in 2023 een nieuw record, ondanks de toename van duurzame energiebronnen. Dit blijkt uit het Statistical Review of World Energy van het Energy Institute in Londen.

  • Recorduitstoot broeikasgassen in 2023 ondanks duurzame energie-groei
  • India verbruikt meer steenkool dan Noord-Amerika en Europa
  • China blijft grootverbruiker fossiele brandstoffen, maar investeert in duurzaam

Het wereldwijde energiegebruik steeg met 2% tot 620 exajoules, waarbij 81,5% afkomstig was van fossiele bronnen. De CO2-uitstoot nam toe met 2% tot meer dan 40 gigaton.

De implementatie van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Deze richtlijnen vereisen namelijk een grondige risicoanalyse van de activiteiten, toeleveringsketens en zakenrelaties op onder meer milieuvervuiling. Bedrijven moeten daarvoor beleid en processen implementeren om deze risico’s aan te pakken en te voorkomen, met inbegrip van herstelmaatregelen bij geconstateerde schendingen. Niet-naleving kan leiden tot zware boetes tot 5% van de wereldwijde omzet en civielrechtelijke aansprakelijkheid voor aangerichte schade.

India verbruikt meer steenkool

India’s steenkoolverbruik voor stroomopwekking overtrof dat van Noord-Amerika en Europa samen, met een stijging van 8%. Nieuwe steenkolencentrales werden ingezet om aan de groeiende energievraag te voldoen.

China blijft grootverbruiker fossiele brandstoffen

China, verantwoordelijk voor 30% van het wereldwijde energiegebruik, zag een toename van 6% in het gebruik van fossiele brandstoffen. Het land installeerde echter ook 63% van de nieuwe wind- en zonne-energiecapaciteit. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Duurzame energie groeit snel

De productie van duurzame energie (exclusief waterkracht) steeg met 13% tot een recordniveau. In Europa daalde het aandeel fossiele brandstoffen voor het eerst onder de 70%.

Ontwikkelde vs. ontwikkelingslanden

Fossiel verbruik lijkt een piek te hebben bereikt in ontwikkelde economieën, maar neemt toe in minder ontwikkelde landen om economische groei en levenskwaliteit te ondersteunen.

Gerelateerde artikelen